Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: EBCT 360 - Tender for the provision of General Insurance, Risk Management and Claims Handling excluding Broker Services.
OCID: ocds-h6vhtk-041d1a
ID yr Awdurdod: AA24482
Cyhoeddwyd gan: Erewash Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 05/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This Lot incorporates the following classes of business:

▪ Material Damage

▪ Business Interruption

▪ Contract Works

▪ Money

▪ Computers

▪ Specified All risks

A quotation to include Terrorism Insurance via Pool Re is required.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Erewash Borough Council

Town Hall

Ilkeston

DE7 5RP

UK

Person cyswllt: Ms Eloise Keeble

Ffôn: +44 1159072244

E-bost: Eloise.Keeble@erewash.gov.uk

NUTS: UKF13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.erewash.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.erewash.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=1d52da1e-1b8d-ee11-8125-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=1d52da1e-1b8d-ee11-8125-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

EBCT 360 - Tender for the provision of General Insurance, Risk Management and Claims Handling excluding Broker Services.

Cyfeirnod: DN700985

II.1.2) Prif god CPV

66500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council is tendering for the provision of General Insurance, Risk Management and Claims Handling excluding Broker Services.

The tender is split into 4 lots as follows

Lot 1 — Property including claims handling

Lot 2 — Combined Liability and fidelity guarantee including claims handling

Lot 3 — Motor Fleet including claims handling

Lot 4 — Engineering inspection and insurance including claims handling

Estimated value excluding VAT Range: between 1 000 and 1 000 000 GBP.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 — Property including claims handling

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66515200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot incorporates the following classes of business:

▪ Material Damage

▪ Business Interruption

▪ Contract Works

▪ Money

▪ Computers

▪ Specified All risks

A quotation to include Terrorism Insurance via Pool Re is required.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Policy Cover / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Claims handling / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Added value and Innovation / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There are two options to extend for two years each. Maximum contract period is 7 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66516400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot incorporates the following classes of business:

▪ Employers Liability

▪ Public Liability (including Libel and Slander)

▪ Officials Indemnity (including Land charges and Public Health Act)

▪ Professional Indemnity

▪ Fidelity Guarantee

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Policy Cover / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Claims Handling / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Added value and innovation / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There are two options to extend for two years each. Maximum contract period is 7 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 — Motor Fleet including claims handling

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66514110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This Lot incorporates the following classes of business:

• Motor Fleet

• Motor ULR

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Policy Cover / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Claims Handling / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Added value and innovation / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There are two options to extend for two years each. Maximum contract period is 7 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 — Engineering inspection and insurance including claims handling

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66519000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

LOT 4 incorporates the following classes of business:

▪ Engineering Insurance

▪ Engineering Inspection (including playgrounds)

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Policy Cover and Inspection Requirements / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Claims Handling / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Added value and innovation / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

There are two options to extend for two years each. Maximum contract period is 7 years.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 05/01/2024

Amser lleol: 12:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

If no extensions taken, November 2026. If first extension taken, November 2028. If second extension taken, November 2030.

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Bidders are required to complete and sign a non disclosure agreement before accessing tender documents.

Go to - https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=1d52da1e-1b8d-ee11-8125-005056b64545 to access the non disclosure agreement and return to procurement@erewash.gov.uk

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Erewash Borough Council

Ilkeston

DE7 5RP

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Eloise.Keeble@erewash.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66519000Engineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance servicesInsurance services
66516400General liability insurance servicesLiability insurance services
66500000Insurance and pension servicesFinancial and insurance services
66514110Motor vehicle insurance servicesFreight insurance and Insurance services relating to transport
66515200Property insurance servicesDamage or loss insurance services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru