Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Central Milton Keynes Growth Opportunity Study
OCID: ocds-h6vhtk-039a6e
ID yr Awdurdod: AA83174
Cyhoeddwyd gan: Milton Keynes City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Milton Keynes City Council are currently out to tender for the provision of a multi-disciplinary team to carry out a CMK Growth Opportunity Study to provide analysis and policy recommendations for the growth of the city centre, concluding in the preparation of a Growth and Design Framework. Suppliers that would like to take part in this tender process are invited to tender upon which the will be given access to the full tender documentation delivery through the Intend e-tendering system.Tenders will only be accepted until 24th February 2023 and the deadline for submissions of the tender will be 24th February 2023.Please allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Milton Keynes City Council

Civic Office, 1 Saxon Gate East

Milton Keynes

MK9 3EJ

UK

Person cyswllt: Corporate Procurement

Ffôn: +44 1908691691

E-bost: corporateprocurement@milton-keynes.gov.uk

NUTS: UKJ12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://in-tendhost.co.uk/milton-keynes/aspx/Home

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.milton-keynes.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Central Milton Keynes Growth Opportunity Study

Cyfeirnod: 2022-138A

II.1.2) Prif god CPV

71311300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Milton Keynes City Council are currently out to tender for the provision of a multi-disciplinary team to carry out a CMK Growth Opportunity Study to provide analysis and policy recommendations for the growth of the city centre, concluding in the preparation of a Growth and Design Framework. Submissions will only be accepted until 12:00pm 24th February 2023.Please allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 212 459.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73200000

73210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ12


Prif safle neu fan cyflawni:

Milton Keynes City Council l Civic Offices l 1 Saxon Gate East l Milton Keynes l MK9 3EJ

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Milton Keynes City Council are currently out to tender for the provision of a multi-disciplinary team to carry out a CMK Growth Opportunity Study to provide analysis and policy recommendations for the growth of the city centre, concluding in the preparation of a Growth and Design Framework. Suppliers that would like to take part in this tender process are invited to tender upon which the will be given access to the full tender documentation delivery through the Intend e-tendering system.Tenders will only be accepted until 24th February 2023 and the deadline for submissions of the tender will be 24th February 2023.Please allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-002262

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 13

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 8

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 13

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Corstorphine & Wright Ltd

Warwick

UK

NUTS: UKJ12

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 212 459.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 212 459.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court Royal Court of Justice, London WC24 2LL

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: corporateprocurement@milton-keynes.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71311300Infrastructure works consultancy servicesCivil engineering consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru