Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cambridge City Council - Housekeeping and Building Cleaning for Void Properties
OCID: ocds-h6vhtk-041d1f
ID yr Awdurdod: AA20146
Cyhoeddwyd gan: Cambridge City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 08/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Cambridge City Council (The Authority) is currently out to tender for building cleaning, void cleans and housekeeping services.

The Authority is looking for one supplier for each lot. Potential suppliers can bid on one lot or both lots.

TUPE will apply to this contract (lot 1 only) see additional sheet for details. Ensure that TUPE is considered when pricing.

The contract will be split into 2 lots,

Lot 1 – Emergency &Temporary Housing Stock

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cambridge City Council

Cambridge City Council, Guildhall

Cambridge

CB2 3QJ

UK

Person cyswllt: Mr Jonathan Loneza

Ffôn: +44 1223458178

E-bost: jonathan.loneza@cambridge.gov.uk

NUTS: UKH12

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cambridge.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.procontract.due-north.com

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=a46cc217-3a8d-ee11-8125-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=a46cc217-3a8d-ee11-8125-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Cambridge City Council - Housekeeping and Building Cleaning for Void Properties

Cyfeirnod: DN701104

II.1.2) Prif god CPV

90910000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Cambridge City Council (The Authority) is currently out to tender for building cleaning, void cleans and housekeeping services.

The Authority is looking for one supplier for each lot. Potential suppliers can bid on one lot or both lots.

TUPE will apply to this contract (lot 1 only) see additional sheet for details. Ensure that TUPE is considered when pricing.

The contract will be split into 2 lots,

Lot 1 – Emergency &Temporary Housing Stock

Lot 2 – General Void Properties

This contract is specifically excluded from the Council’s main cleaning contract due to the nature of the work, the customer group, and the short timescales in which cleans need to be completed by. This prevents the contract from being aligned with commercial cleans.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 750 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90910000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cambridge City Council (The Authority) is currently out to tender for building cleaning, void cleans and housekeeping services.

The Authority is looking for one supplier for each lot. Potential suppliers can bid on one lot or both lots.

TUPE will apply to this contract (lot 1 only) see additional sheet for details. Ensure that TUPE is considered when pricing.

The contract will be split into 2 lots,

Lot 1 – Emergency &Temporary Housing Stock

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 375 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Procurement will commence 6 - 12 months before the end of the current contract

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90910000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cambridge City Council (The Authority) is currently out to tender for building cleaning, void cleans and housekeeping services.

The Authority is looking for one supplier for each lot. Potential suppliers can bid on one lot or both lots.

TUPE will apply to this contract (lot 1 only) see additional sheet for details. Ensure that TUPE is considered when pricing.

The contract will be split into 2 lots,

Lot 2 – General Void Properties

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 375 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Procurement will commence 6 - 12 months before the end of the current contract

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/01/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/01/2024

Amser lleol: 12:05

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Procurement will commence 6 - 12 months before the end of the current contract

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

The Strand

London

W2CA 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jonathan.loneza@cambridge.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90910000Cleaning servicesCleaning and sanitation services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru