Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Virtual Training - Grenfell
OCID: ocds-h6vhtk-041d22
ID yr Awdurdod: AA83830
Cyhoeddwyd gan: Department of Levelling Up, Housing and Communities
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Virtual learning products for local authorities and fire rescue services on enforcing under the Building Safety Act 2022. The provider will be required to turn pre-existing content (e.g., guidance, government policy statements etc.) into engaging training; subject matter expertise is not required.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department of levelling up, housing and communities

2 Marsham Street

LONDON

SW1P 4DF

UK

E-bost: SGB-Proc@levellingup.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Virtual Training - Grenfell

Cyfeirnod: CPD004126118

II.1.2) Prif god CPV

80000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Virtual learning products for local authorities and fire rescue services on enforcing under the Building Safety Act 2022. The provider will be required to turn pre-existing content (e.g., guidance, government policy statements etc.) into engaging training; subject matter expertise is not required. This is a market engagement opportunity and not a call for competition. We would like to engage with potential providers and understand what is available in the marketplace.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80510000

80000000

80510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Virtual learning products for local authorities and fire rescue services on enforcing under the Building Safety Act 2022. The provider will be required to turn pre-existing content (e.g., guidance, government policy statements etc.) into engaging training; subject matter expertise is not required.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To participate in early engagement, please e-mail<br/>SGB-Proc@levellingup.gov.uk where you will be issued with further information and potentially be invited to attend a session with the buyer group to demonstrate virtual training solutions. A brief requirement document is attached to illustrate the nature of the services we are considering procuring. Please review this prior to expressing an interest in engagement activities.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

27/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to instructions above

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: SGB-Proc@levellingup.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
80510000Specialist training servicesTraining services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru