Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BCU-ITT-54986 - Supply, install and commission Fire Detection & Alarm system - Gate 6 Bron-Y-Nant
OCID: ocds-kuma6s-136807
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 02/01/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are looking for a suitably qualified contractor to undertake the supply, installation and commission of fire detection and alarm systems at Gate 6 – Bron y Nant Residences (Wrexham).
The full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.
Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 02/01/2024 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_54986 and itt_107305
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.
To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136807

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Casey Chapman

+44 1745366801

casey.chapman@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BCU-ITT-54986 - Supply, install and commission Fire Detection & Alarm system - Gate 6 Bron-Y-Nant

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are looking for a suitably qualified contractor to undertake the supply, installation and commission of fire detection and alarm systems at Gate 6 – Bron y Nant Residences (Wrexham).

The full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.

Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 02/01/2024 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_54986 and itt_107305

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.

To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136807

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136807

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31625000 Burglar and fire alarms
31625200 Fire-alarm systems
44482000 Fire-protection devices
45000000 Construction work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311100 Electrical wiring work
45311200 Electrical fitting work
45312000 Alarm system and antenna installation work
45312100 Fire-alarm system installation work
45317000 Other electrical installation work
45343000 Fire-prevention installation works
51700000 Installation services of fire protection equipment
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BCU-ITT-54986

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     02 - 01 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136807)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: casey.chapman@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45312000Alarm system and antenna installation workElectrical installation work
45300000Building installation workConstruction work
31625000Burglar and fire alarmsSound or visual signalling apparatus
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45311200Electrical fitting workElectrical wiring and fitting work
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
45312100Fire-alarm system installation workAlarm system and antenna installation work
31625200Fire-alarm systemsBurglar and fire alarms
45343000Fire-prevention installation worksFencing, railing and safety equipment installation work
44482000Fire-protection devicesMiscellaneous fire-protection equipment
51700000Installation services of fire protection equipmentInstallation services (except software)
45317000Other electrical installation workElectrical installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru