Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Lighthouse Homeless Hub
OCID: ocds-kuma6s-135269
ID yr Awdurdod: AA84365
Cyhoeddwyd gan: Digartref Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Refurbishment and alterations to Holyhead Enterprise Centre into the new Lighthouse Homeless Hub, along with the upgrading of the building fabric and mechanical and electrical installations to provide significant improvements in energy efficiency and maximising the EPC Rating.
As well as a general internal refurbishment, alterations are needed to provide spaces suitable for purpose. The building fabric will be upgraded thermally by introduction of measures such as roof insulation, window / glazing replacement and external wall insulation.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Digartref Cyf

1-5 Holyhead Enterprise Centre, Kingsland Road LL652HY, Kingsland Road,

Holyhead

LL65 2HY

UK

Wendy Hughes

+44 1407761653


http://www.digartref.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Lighthouse Homeless Hub

2.2

Disgrifiad o'r contract

Refurbishment and alterations to Holyhead Enterprise Centre into the new Lighthouse Homeless Hub, along with the upgrading of the building fabric and mechanical and electrical installations to provide significant improvements in energy efficiency and maximising the EPC Rating.

As well as a general internal refurbishment, alterations are needed to provide spaces suitable for purpose. The building fabric will be upgraded thermally by introduction of measures such as roof insulation, window / glazing replacement and external wall insulation.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71220000 Architectural design services
71221000 Architectural services for buildings
71240000 Architectural, engineering and planning services
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71251000 Architectural and building-surveying services
71312000 Structural engineering consultancy services
71315000 Building services
71315210 Building services consultancy services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71500000 Construction-related services
71530000 Construction consultancy services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Dewis Architecture

Dewis Consultants Ltd, Menai House ,

Llanfairpwll

LL615UJ

UK
http://www.dewis.uk.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136861)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  28 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71210000Advisory architectural servicesArchitectural and related services
71245000Approval plans, working drawings and specificationsArchitectural, engineering and planning services
71251000Architectural and building-surveying servicesArchitectural, engineering and surveying services
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71220000Architectural design servicesArchitectural and related services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71240000Architectural, engineering and planning servicesArchitectural and related services
71250000Architectural, engineering and surveying servicesArchitectural and related services
71315000Building servicesConsultative engineering and construction services
71315210Building services consultancy servicesBuilding services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71321000Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildingsEngineering design services
71312000Structural engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT452570: Lighthouse Homeless Hub
Dyddiad Cyhoeddi: 05/10/23
Dyddiad Cau: 27/10/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Digartref Cyf
NOV458855: Lighthouse Homeless Hub
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Digartref Cyf

Copyright © GwerthwchiGymru