Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The management of fishing on Monmouthshire County Council waters on the Usk in Abergavenny
OCID: ocds-kuma6s-136864
ID yr Awdurdod: AA0277
Cyhoeddwyd gan: Monmouthshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau: 12/01/24
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: We are seeking an experienced, competent, skilled and experienced organisation to manage the County Council owned waters on the river Usk at Abergavenny. See attached request for quotations and documents.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Monmouthshire County Council

MonLife Countryside Access Team, County Hall, Rhadyr,

Usk

NP15 1GA

UK

Mark Langley

+44 1633644840

countryside@monmouthshire.gov.uk

http://www.monmouthshire.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

The management of fishing on Monmouthshire County Council waters on the Usk in Abergavenny

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

We are seeking an experienced, competent, skilled and experienced organisation to manage the County Council owned waters on the river Usk at Abergavenny. See attached request for quotations and documents.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136864.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

70332100 Land management services
77700000 Services incidental to fishing
92610000 Sports facilities operation services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

See attached request for quotations and documents

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

See attached request for quotations and documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 12 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 01 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

See attached request for quotations and documents

(WA Ref:136864)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Request for Quotation Abergavenny Town Waters
FISHING RULES Abergavenny town waters
Fishing prices Abergavenny Town Water
Map showing limits of waters
Byelaws
Catches and tickets sold 2021 2022

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
05/12/23 16:05Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 22/12/2023 17:00 to 12/01/2024 17:00.

Extension
05/12/23 16:07REPLACED FILE: Request for Quotation Abergavenny Town Waters

Request for Quotation Abergavenny Town Waters v2
Prif Gyswllt: countryside@monmouthshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
70332100Land management servicesNon-residential property services
77700000Services incidental to fishingAgricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
92610000Sports facilities operation servicesSporting services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
28/11/23 FISHING RULES Abergavenny town waters Fishing Rules Abergavenny Town Waters24.96 KB1
28/11/23 Fishing prices Abergavenny Town Water Fishing Prices Abergavenny Town Waters22.06 KB2
28/11/23 Map showing limits of waters Map Showing Limit of Waters3.01 MB1
28/11/23 Byelaws Byelaws896.17 KB1
28/11/23 Catches and tickets sold 2021 2022 Catches and Tickets Sold19.76 KB1
05/12/23 Request for Quotation Abergavenny Town Waters v2 Request for Quotation Abergavenny Town Waters v247.60 KB1

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
28/11/23Request for Quotation Abergavenny Town WatersRequest for Quotation Abergavenny Town Waters49.81 KB

Copyright © GwerthwchiGymru