Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Re-opening the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.
OCID: ocds-kuma6s-133708
ID yr Awdurdod: AA0354
Cyhoeddwyd gan: Powys County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The purpose of this ITT is to re-open the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.
Powys County Council has established a framework of suppliers and the Council is re-opening the Framework for new suppliers who wish to tender to be awarded to the Framework. Existing framework providers are not required to re-apply.
Funding will only be awarded on an annual basis in line with the grant funding allocation process through Welsh Government (SCWWDP) and the Council.
The Framework Agreement will run for a period of up to 4 years, from 1st April 2023 until 31st March 2027 (1+1+1)
An annual delivery schedule will be developed in accordance with workforce demand in January each year, as defined through the annual training needs analysis and annual SCWWDP priorities. Therefore, giving Training Providers on the framework at least 3-months’ notice of intention to commission each course.
The Council intends to let the contract in compliance with Regulations 74 – 77 Light Touch Regime (LTR) under the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) and will use a “pseudo” Open Procedure.
The Council is awarding a contract, which allows flexibility while complying with Treaty principles of transparency and equal treatment of providers.
CPV: 80500000, 80500000, 80500000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Powys County Council

County Hall

Llandrindod Wells

LD1 5LG

UK

Ffôn: +44 01597826000

E-bost: sharon.noble@powys.gov.uk

NUTS: UKL24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.powys.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0354

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Re-opening the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The purpose of this ITT is to re-open the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.

Powys County Council has established a framework of suppliers and the Council is re-opening the Framework for new suppliers who wish to tender to be awarded to the Framework. Existing framework providers are not required to re-apply.

Funding will only be awarded on an annual basis in line with the grant funding allocation process through Welsh Government (SCWWDP) and the Council.

The Framework Agreement will run for a period of up to 4 years, from 1st April 2023 until 31st March 2027 (1+1+1)

An annual delivery schedule will be developed in accordance with workforce demand in January each year, as defined through the annual training needs analysis and annual SCWWDP priorities. Therefore, giving Training Providers on the framework at least 3-months’ notice of intention to commission each course.

The Council intends to let the contract in compliance with Regulations 74 – 77 Light Touch Regime (LTR) under the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) and will use a “pseudo” Open Procedure.

The Council is awarding a contract, which allows flexibility while complying with Treaty principles of transparency and equal treatment of providers.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 818 664.85 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Adults Social Care Training

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Adult Social Care Training Courses

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Childrens Social Care Training

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Childrens Social Care Training Courses

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

As per the Council's Constitution.

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-024124

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Adults Social Care Training

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DCC Interactive Ltd

22 St. John Street

Newport Pagnell

MK168HJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 818 664.85 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Childrens Social Care Training

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mid & North Powys Mind

Crescent Chambers,, South Crescent

Llandrindod Wells, Powys

LD15DH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Platfform

Derwen House, 2 Court Road

Bridgend

CF311BN

UK

NUTS: UKL24

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Safeguarding Experts by Experience Ltd

5 Armishaw Place, Brereton

Rugeley

WS151HP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Positive Ageing Consultancy & Training

5 Sovereign Close

Northwich

CW97XN

UK

NUTS: UKD6

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Behaviour Clinic

Unit 2, Neptune Court, Vanguard Way

Cardiff

CF245PJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 818 664.85 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:136735)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

28/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sharon.noble@powys.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG447341: Re-opening the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.
Dyddiad Cyhoeddi: 17/08/23
Dyddiad Cau: 18/09/23
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Powys County Council
NOV458859: Re-opening the Social Care Training Framework for Social Care training courses for Adults and Childrens Services.
Dyddiad Cyhoeddi: 28/11/23
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Enw'r awdurdod: Powys County Council

Copyright © GwerthwchiGymru