Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Plasma Cleaner for Electron Microscopy
OCID: ocds-kuma6s-135773
ID yr Awdurdod: AA0258
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The requirement is for a tabletop plasma cleaner that accepts both side-entry holders for a transmission electron microscope (TEM) and stubs for scanning electron microscopes (SEMs).

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Jamie Jones

+44 2920879255


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Plasma Cleaner for Electron Microscopy

2.2

Disgrifiad o'r contract

The requirement is for a tabletop plasma cleaner that accepts both side-entry holders for a transmission electron microscope (TEM) and stubs for scanning electron microscopes (SEMs).

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 Measuring instruments
38400000 Instruments for checking physical characteristics
38511000 Electron microscopes
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

79980 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Labtech International Ltd

Mytogen House, 11 Browning Road,

Heathfield

TN218DB

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CU.1468.JJ

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  22 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136870)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38511000Electron microscopesMicroscopes
38400000Instruments for checking physical characteristicsLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment
38300000Measuring instrumentsLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38900000Miscellaneous evaluation or testing instrumentsLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT454716: Plasma Cleaner for Electron Microscopy
Dyddiad Cyhoeddi: 23/10/23
Dyddiad Cau: 06/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cardiff University
NOV458861: Plasma Cleaner for Electron Microscopy
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cardiff University

Copyright © GwerthwchiGymru