Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Award of PHW-ITT-54217 - Reconfiguration Works No. 2 Capital Quarter - Cardiff
OCID: ocds-kuma6s-134346
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Public Health Wales are seeking a suitably qualified contractor to undertake works on floors 5 and 6 at No.2 Capital Quarter to modify the existing layout with the addition of partitioning to create new spaces within the existing floors. Designs for these spaces have been developed and the full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.
The full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.
Public Health Wales recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 22/09/2023 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_54217 and itt_105215
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.
To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136877

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Casey Chapman

+44 1745366801

casey.chapman@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Award of PHW-ITT-54217 - Reconfiguration Works No. 2 Capital Quarter - Cardiff

2.2

Disgrifiad o'r contract

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Public Health Wales are seeking a suitably qualified contractor to undertake works on floors 5 and 6 at No.2 Capital Quarter to modify the existing layout with the addition of partitioning to create new spaces within the existing floors. Designs for these spaces have been developed and the full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.

The full details are outlined with the tender documents attached within Bravo.

Public Health Wales recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 22/09/2023 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_54217 and itt_105215

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.

To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=136877

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45320000 Insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45350000 Mechanical installations
45400000 Building completion work
45410000 Plastering work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45421000 Joinery work
45430000 Floor and wall covering work
45432000 Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432100 Floor laying and covering work
45432110 Floor-laying work
45432200 Wall-covering and wall-papering work
45432210 Wall-covering work
45440000 Painting and glazing work
45450000 Other building completion work
45451000 Decoration work
45451200 Panelling work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
45454000 Restructuring work
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Et&S Construction Ltd

244 Bridgend Road,

Maesteg

CF340NN

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PHW-ITT-54217

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  22 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136877)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: casey.chapman@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45300000Building installation workConstruction work
45451000Decoration workOther building completion work
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45432100Floor laying and covering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432000Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering workFloor and wall covering work
45432110Floor-laying workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45320000Insulation workBuilding installation work
45420000Joinery and carpentry installation workBuilding completion work
45421000Joinery workJoinery and carpentry installation work
45350000Mechanical installationsBuilding installation work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45451200Panelling workDecoration work
45410000Plastering workBuilding completion work
45330000Plumbing and sanitary worksBuilding installation work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work
45454000Restructuring workOther building completion work
45432200Wall-covering and wall-papering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432210Wall-covering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG448589: PHW-ITT-54217 - Reconfiguration Works No. 2 Capital Quarter - Cardiff
Dyddiad Cyhoeddi: 29/08/23
Dyddiad Cau: 22/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV458865: Award of PHW-ITT-54217 - Reconfiguration Works No. 2 Capital Quarter - Cardiff
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru