Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: External Refurbishment works @ Llys Owain, Corwen (re-advertised with timescale flexibility)
OCID: ocds-kuma6s-130133
ID yr Awdurdod: AA0842
Cyhoeddwyd gan: Cadwyn Clwyd
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cadwyn Clwyd on behalf of Cadwyn Adfywio are looking for a contractor to carry out external refurbishment works @ Llys Owain, Corwen. This is a re-advertised opportunity with flexibility built in to the works timescale.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cadwyn Clwyd

Llys Owain, Bridge Street, Corwen,

Denbighshire

LL21 0AH

UK

Lowri Owain

+44 1490340500


http://www.cadwynclwyd.co.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

External Refurbishment works @ Llys Owain, Corwen (re-advertised with timescale flexibility)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cadwyn Clwyd on behalf of Cadwyn Adfywio are looking for a contractor to carry out external refurbishment works @ Llys Owain, Corwen. This is a re-advertised opportunity with flexibility built in to the works timescale.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
45213000 Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
45410000 Plastering work
45430000 Floor and wall covering work
45440000 Painting and glazing work
45442000 Application work of protective coatings
45443000 Facade work
45450000 Other building completion work
45451000 Decoration work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
45454000 Restructuring work
45454100 Restoration work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

T G Williams Builders Ltd

Old Station Yard, Chester Street,

St. Asaph

LL170RE

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 08 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136885)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45442000Application work of protective coatingsPainting and glazing work
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45300000Building installation workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45212000Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurantsBuilding construction work
45213000Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transportBuilding construction work
45451000Decoration workOther building completion work
45443000Facade workPainting and glazing work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
45410000Plastering workBuilding completion work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work
45454100Restoration workRestructuring work
45454000Restructuring workOther building completion work
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR431304: External Refurbishment works @ Llys Owain, Corwen (re-advertised with timescale flexibility)
Dyddiad Cyhoeddi: 21/03/23
Dyddiad Cau: 18/04/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd
NOV458868: External Refurbishment works @ Llys Owain, Corwen (re-advertised with timescale flexibility)
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd

Copyright © GwerthwchiGymru