Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Locality Based Floating Support Service
OCID: ocds-kuma6s-135508
ID yr Awdurdod: AA0276
Cyhoeddwyd gan: Rhondda Cynon Taf CBC
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau: 09/01/24
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Rhondda Cynon Taff County Borough Council provide a Locality Based Floating Support Service to prevent homelessness which is aligned with the preventative agenda and forms a key part of RCTCBCS Early Intervention and Prevention Pathway.
The service will take a person-centred, holistic approach to engagement and intervention, liaising and effectively co-ordinating with key agencies, including RCT’s Housing Solutions Team, to both identify and support at risk individuals. Alongside addressing any immediate issues that may lead to homelessness, the project will work to equip individuals with the knowledge and skills to prevent homelessness/risk of homelessness in future.
The service will be divided into three lots which will cover the whole area of Rhondda Cynon Taf.
CPV: 85000000, 85000000, 85300000, 98000000, 85000000, 85300000, 98000000, 85000000, 85300000, 98000000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Rhondda Cynon Taf CBC

The Pavilions, Clydach Vale

Tonypandy

CF40 2XX

UK

Ffôn: +44 1443

E-bost: procurement@rctcbc.gov.uk

NUTS: UKL15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.rctcbc.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0276

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Locality Based Floating Support Service

Cyfeirnod: RCT/PSS/S315/23

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Rhondda Cynon Taff County Borough Council provide a Locality Based Floating Support Service to prevent homelessness which is aligned with the preventative agenda and forms a key part of RCTCBCS Early Intervention and Prevention Pathway.

The service will take a person-centred, holistic approach to engagement and intervention, liaising and effectively co-ordinating with key agencies, including RCT’s Housing Solutions Team, to both identify and support at risk individuals. Alongside addressing any immediate issues that may lead to homelessness, the project will work to equip individuals with the knowledge and skills to prevent homelessness/risk of homelessness in future.

The service will be divided into three lots which will cover the whole area of Rhondda Cynon Taf.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 958 095.07 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Rhondda Area

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Rhondda Area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Floating Support for the Rhonddda area

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Cynon Area

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Cynon Valley Area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Floating Support in the Cynon area

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Taf

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15


Prif safle neu fan cyflawni:

Taf Area of Rhondda Cynon Taf

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Floatinf Support in the Taf area

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As per tender documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

As per Tender Document

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 09/01/2024

Amser lleol: 10:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=135508

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Rhondda-Cynon-Taf CBC (The Council) has developed a set of standard social value measures to be included in all relevant tenders and are mapped against the Wellbeing of Future Generations Act Goals. These measures have been developed and chosen to reflect some of the specific needs of the Council and the communities it supports. It is important to note that these social value measures are in addition to any social value or wellbeing that is already being derived from this Contract. Tenderers are able to submit a social value offering against as many or as few of these measures as appropriate. For each measure, guidance has been provided to assist tenderers in understanding what the aim of the measure is. Wherever possible specific requirements that relate to the Council’s or the communities identified need is provided to allow a more targeted response.

(WA Ref:135508)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/11/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@rctcbc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru