Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of the Shared Prosperity Fund Projects for Cadwyn Clwyd and project partners
OCID: ocds-kuma6s-134476
ID yr Awdurdod: AA0842
Cyhoeddwyd gan: Cadwyn Clwyd
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cadwyn Clwyd with our project partners and stakeholders wish to commission a consultant to undertake an end of project evaluation, of the UK Shared Prosperity Fund (SPF) Projects. Cadwyn Clwyd and partners have successfully bid for and secured funds for 4 SPF funded projects at a total value of over £4million to support communities and businesses in North East Wales.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cadwyn Clwyd

Llys Owain, Bridge Street Corwen, Corwen,

Denbighshire

LL21 0AH

UK

Lowri Owain

+44 1490340500

lowri.owain@cadwynclwyd.co.uk

http://www.cadwynclwyd.co.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of the Shared Prosperity Fund Projects for Cadwyn Clwyd and project partners

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cadwyn Clwyd with our project partners and stakeholders wish to commission a consultant to undertake an end of project evaluation, of the UK Shared Prosperity Fund (SPF) Projects. Cadwyn Clwyd and partners have successfully bid for and secured funds for 4 SPF funded projects at a total value of over £4million to support communities and businesses in North East Wales.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
79300000 Market and economic research; polling and statistics
79310000 Market research services
79311000 Survey services
79313000 Performance review services
79315000 Social research services
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79411000 General management consultancy services
79411100 Business development consultancy services
79419000 Evaluation consultancy services
79421000 Project-management services other than for construction work
79421100 Project-supervision services other than for construction work
79421200 Project-design services other than for construction work
79900000 Miscellaneous business and business-related services
79990000 Miscellaneous business-related services
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

York Consulting Llp

York Consulting Llp, Smithfield House 92 North Street,

Leeds

LS27PN

UK
https://www.yorkconsulting.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  16 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

13

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:136887)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lowri.owain@cadwynclwyd.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79411000General management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79300000Market and economic research; polling and statisticsBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79310000Market research servicesMarket and economic research; polling and statistics
79900000Miscellaneous business and business-related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79990000Miscellaneous business-related servicesMiscellaneous business and business-related services
79313000Performance review servicesMarket research services
79421200Project-design services other than for construction workProject-management services other than for construction work
79421000Project-management services other than for construction workManagement-related services
79421100Project-supervision services other than for construction workProject-management services other than for construction work
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
79315000Social research servicesMarket research services
79311000Survey servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP449362: Gwerthusiad o Brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer Cadwyn Clwyd a phartneriaid y prosiect
Dyddiad Cyhoeddi: 04/09/23
Dyddiad Cau: 29/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd
NOV458871: Evaluation of the Shared Prosperity Fund Projects for Cadwyn Clwyd and project partners
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd

Copyright © GwerthwchiGymru