Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cadwyn Clwyd’s Accountancy and Payroll Services
OCID: ocds-kuma6s-135383
ID yr Awdurdod: AA0842
Cyhoeddwyd gan: Cadwyn Clwyd
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cadwyn Clwyd wishes to engage the services of suitably qualified providers to undertake the functions of accountancy services and payroll services.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cadwyn Clwyd

Llys Owain, Bridge Street, Corwen,

Denbighshire

LL21 0AH

UK

Lowri Owain

+44 1490340500


http://www.cadwynclwyd.co.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cadwyn Clwyd’s Accountancy and Payroll Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cadwyn Clwyd wishes to engage the services of suitably qualified providers to undertake the functions of accountancy services and payroll services.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79210000 Accounting and auditing services
79211000 Accounting services
79211110 Payroll management services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Jones & Graham Accountants

45 Vale Street,

Denbigh

LL163AH

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 11 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:136890)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  29 - 11 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79210000Accounting and auditing servicesAccounting, auditing and fiscal services
79211000Accounting servicesAccounting and auditing services
79200000Accounting, auditing and fiscal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79211110Payroll management servicesAccounting services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT452719: Cadwyn Clwyd Gwasanaethau Cyfrifon a Cyflogres
Dyddiad Cyhoeddi: 06/10/23
Dyddiad Cau: 03/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd
NOV458872: Cadwyn Clwyd’s Accountancy and Payroll Services
Dyddiad Cyhoeddi: 29/11/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Cadwyn Clwyd

Copyright © GwerthwchiGymru