Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Framework for the Supply of Scaffolding

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 30 Tachwedd 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 30 Tachwedd 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-132253
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
30 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Supply of Scaffolding CPV: 44212310, 44212310, 44212315, 44212317, 45262100, 45262120, 44212310, 44212310, 44212315, 44212317, 45262100, 45262120, 44212310, 44212315, 44212317, 45262100, 45262120, 44212310, 44212315, 44212317, 45262100, 45262120, 44212310, 44212315, 44212317, 45262100, 45262120.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Person cyswllt: Liann Phillips

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: Procurement@mawwfire.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework for the Supply of Scaffolding

Cyfeirnod: MWEU35

II.1.2) Prif god CPV

44212310

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supply of Scaffolding

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 240 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Carmarthenshire

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

44212315

44212317

45262100

45262120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Carmarthenshire area of the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Pembrokeshire

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Pembrokeshire area of Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - Ceredigion

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

44212315

44212317

45262100

45262120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UKL14


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Ceredigion area of Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 - Powys

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

44212315

44212317

45262100

45262120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UKL24


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Powys area of Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Lot 5 - Neath Port Talbot

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

44212315

44212317

45262100

45262120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL17

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Neath and Port Talbot area of Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social Vlaue / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Lot 6 - Swansea

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44212310

44212315

44212317

45262100

45262120

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the Swansea area of Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority is seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to provide the supply, delivery and installation of scaffolding across the whole Mid and West Wales Fire Authority property portfolio.

Scaffolding will be procured for a variety of minor works activities for both buildings and drill towers, in addition to maintenance and servicing tasks.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Social value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  60

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-016362

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lot 1 - Carmarthenshire

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MIKE'S SCAFFOLDING LTD

Lletty Farm, Bolahaul Road, Cwmffrwd

Carmarthen

SA312LW

UK

Ffôn: +44 7768084443

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lot 2 - Pembrokeshire

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MIKE'S SCAFFOLDING LTD

Lletty Farm, Bolahaul Road, Cwmffrwd

Carmarthen

SA312LW

UK

Ffôn: +44 7768084443

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Lot 3 - Ceredigion

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MW SCAFFOLDING LTD

MW SCAFFOLDING LTD, GLAN YR AFON INDSTRL EST LLANBADARN FAWR

ABERYSTWYTH

SY233JQ

UK

Ffôn: +44 1970624927

Ffacs: +44 1970624247

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Lot 4 - Powys

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MW SCAFFOLDING LTD

MW SCAFFOLDING LTD, GLAN YR AFON INDSTRL EST LLANBADARN FAWR

ABERYSTWYTH

SY233JQ

UK

Ffôn: +44 1970624927

Ffacs: +44 1970624247

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Lot 5 - Neath Port Talbot

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Spartan Scaffolding Solutions Ltd

Ynys Dawly, Dulais Road, Seven Sisters

Neath

SA109EN

UK

Ffôn: +44 1269543117

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Carl Hendy ltd t/a ASW scaffolding

3 Hill Road, Neath Abbey

Neath

SA107NR

UK

Ffôn: +44 1639711166

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Lot 6 - Swansea

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

27/11/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Spartan Scaffolding Solutions Ltd

Ynys Dawly, Dulais Road, Seven Sisters

Neath

SA109EN

UK

Ffôn: +44 1269543117

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Carl Hendy ltd t/a ASW scaffolding

3 Hill Road, Neath Abbey

Neath

SA107NR

UK

Ffôn: +44 1639711166

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 40 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:136872)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

30/11/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44212315 Cyfarpar ar gyfer sgaffaldiau Cynhyrchion a chydrannau strwythurol heblaw adeiladau parod
45262120 Gwaith codi sgaffaldiau Gwaith adeiladu crefftau arbennig heblaw gwaith toi
45262100 Gwaith sgaffaldio Gwaith adeiladu crefftau arbennig heblaw gwaith toi
44212310 Sgaffaldiau Cynhyrchion a chydrannau strwythurol heblaw adeiladau parod
44212317 Strwythurau sgaffaldiau Cynhyrchion a chydrannau strwythurol heblaw adeiladau parod

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
09 Mehefin 2023
Dyddiad Cau:
21 Gorffennaf 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
30 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.