Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Supply of Biomass Fuels Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 05/10/15
Dyddiad Cau: 09/11/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: National Procurement Service wishes to implement a Framework for the Supply of Biomass Fuels. This will consist of two product lots: Wood Pellets & Wood Chips. This Framework will be available on a national basis for the Public Sector Organisations of Wales.
CPV: 09111400.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


The Welsh Ministers

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

National Procurement Service

Jonathan Rogers

+44 3007900170

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

https://etenderwales.bravosolution.co.uk
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City and County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Sir Gar

Coleg y Cymoedd

Gower College Swansea

Grwp Llandrillo Menai

NPTC Group

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

The College Ystrad Mynach

Police and Crime Commissioners for Dyfed Powys

Police and Crime Commissioners for Gwent

Police and Crime Commissioners for North Wales

Police and Crime Commissioners for South Wales

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda University Health Board

Powys Health Board

Public Health Wales

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

Derwen Cymru

Any successors of the above named organisations

Welsh Public Sector Organisations named in the ITT

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Supply of Biomass Fuels Framework

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Wales - CymruUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

18

Hyd y cytundeb fframwaith

3

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

15000003000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

National Procurement Service wishes to implement a Framework for the Supply of Biomass Fuels. This will consist of two product lots: Wood Pellets & Wood Chips. This Framework will be available on a national basis for the Public Sector Organisations of Wales.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=34970

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

Lot 1A: Supply of Wood Pellets (Zone 1)

Lot 1B: Supply of Wood Pellets (Zone 2)

Lot 1C: Supply of Wood Pellets (Zone 3)

Lot 2A: Supply of Wood Chips (Zone 1)

Lot 2B: Supply of Wood Chips (Zone 2)

Lot 2C: Supply of Wood Chips (Zone 3)

15000003000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

Option to extend for a further twelve months.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

270

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

12

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

36

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

The deposits, guarantees or bonds required by the contracting authority will be set out in the contract documents.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

Tender pricing must be in Sterling (GBP). Payments made under the framework agreement awarded will be in Sterling (GBP). A Mandatory Supplier Rebate will be charged to suppliers appointed under the framework agreement in order to cover the costs of establishing and managing the framework agreement. Further information will be made available in the tender documentation.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

None specified, save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis). Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

Please refer to the Invitation to Tender

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Please refer to the Invitation to Tender

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Please refer to the Invitation to TenderPlease refer to the Invitation to Tender


III.2.3)

Capasiti technegol


Please refer to the Invitation to TenderPlease refer to the Invitation to Tender


III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-CFM-0033-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2015/S 129-236849   08 - 07 - 2015

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  09 - 11 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau  10 - 11 - 2015   14:00
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

IeGrant funding may become available to a Participating Organisation in the future in which event this information will be made available to the Economic Operator.

VI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:34970)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Community Benefits associated with this Framework will be a non-Core requirement and will not form part of the evaluation criteria. However, submission of a non-Core Community Benefits proposal will be a condition of a compliant bid. Non-Core Community Benefits proposals should be planned on a cost-neutral basis. The successful Contractors will be required to implement the Community Benefits proposals once agreed with the Participating Organisation.

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  05 - 10 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

01     1A: Wood Pellets (Zone 1)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood pellets within Zone 1.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Isle of Anglesey, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd & Wrexham.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

02     1B: Wood Pellets (Zone 2)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood pellets within Zone 2.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Ceredigion & Powys.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

03     1C: Wood Pellets (Zone 3)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood pellets within Zone 3.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen & Vale of Glamorgan.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

04     2A: Wood Chips (Zone 1)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood chips within Zone 1.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Isle of Anglesey, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd & Wrexham.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

05     2B: Wood Chips (Zone 2)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood chips within Zone 2.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Ceredigion & Powys.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

06     2C: Wood Chips (Zone 3)

1)

Disgrifiad Byr

Lot for the supply of wood chips within Zone 3.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

09111400

3)

Maint neu gwmpas

Within the County boundaries of Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen & Vale of Glamorgan.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
09111400Wood fuelsCoal and coal-based fuels

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru