Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Provision of Flooring, Fixtures & Fittings Framework
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/10/15
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Flooring: including Carpet & Carpet Tiles; Linoleum & Vinyl; Wood; Laminate; Safety Flooring; and Underlay.Fixtures & Fittings: Blinds; Curtains; Bedding; and Soft Furnishings.

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

Ty'r Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Jonathan Rogers

+44 3007900170

NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The organisations, and any successors of, listed below:

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

City and County of Swansea Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Sir Gar

Coleg y Cymoedd

Gower College Swansea

Grwp Llandrillo Menai

NPTC Group

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

The College Ystrad Mynach

Police and Crime Commissioners for Dyfed Powys

Police and Crime Commissioners for Gwent

Police and Crime Commissioners for North Wales

Police and Crime Commissioners for South Wales

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda University Health Board

Powys Health Board

Public Health Wales

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Derwen Cymru

Family HA (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon

Tai Ceredigion

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast

Wales & West Housing

Adran II.B: Amcan y Contract(CYFLENWADAU NEU WASANAETHAU)

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Provision of Flooring, Fixtures & Fittings Framework

II.2)

Math o gontract a'r man cyflawni neu berfformio.

Blwch wedi'i dicio

Wales

UKL

II.3)

Disgrifiad byr o natur a maint y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

Flooring: including Carpet & Carpet Tiles; Linoleum & Vinyl; Wood; Laminate; Safety Flooring; and Underlay.

Fixtures & Fittings: Blinds; Curtains; Bedding; and Soft Furnishings.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=35594.

2000000025000000GBP
Ie

II.4)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

44112200
39515410
39515000
39516100
39143110

II.5)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau

  20 - 06 - 2016

II.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Ie

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

Tender pricing must be in Sterling (GBP). Payments made under the framework agreement awarded will be in Sterling (GBP). A Mandatory Supplier Rebate will be charged to suppliers appointed under the framework agreement in order to cover the costs of establishing and managing the framework agreement. Further information will be made available in the tender documentation.

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfa gymunedol

Ie

Grant funding may become available to a Participating Organisation in the future in which event this information will be made available to the Economic Operator.

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority's economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Community Benefits associated with this Framework will be a non-Core requirement and will not form part of the evaluation criteria. However, submission of a non-core Community Benefits proposal will be a condition of a compliant bid. Non-Core Community Benefits proposals should be planned on a cost-neutral basis. The successful Contractors will be required to implement the Community Benefits proposals once agreed with the Participating Organisation.

(WA Ref:35594)

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  22 - 10 - 2015

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
12/01/16 13:07Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 01/01/0001 is no longer applicable.

National Procurement Service have delayed the publication of this Framework for twelve months. A new Prior Information Notice for this opportunity will be published when NPS are ready to engage with the market in due course.
Prif Gyswllt: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39143110Beds and bedding and specialist soft furnishingsBedroom, dining room and living-room furniture
39515000Curtains, drapes, valances and textile blindsTextile household articles
44112200Floor coveringsMiscellaneous building structures
39515410Interior blindsCurtains, drapes, valances and textile blinds
39516100Soft furnishingsFurnishing articles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru