Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Provision of Facilities Management Services Framework (Managed Service)
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 28/10/15
Dyddiad Cau: 25/11/15
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of this Framework is to establish a collaborative agreement for the Provision of Facilities Management Services through a managed service agent.
The Services included within the framework are split as follows:
- Soft Services
- Hard Services
- Total Facilities Management Services (soft & hard)
Further information on the scope of services can be found in the tender documentation.
This Framework will be made available to use for the Customers of the National Procurement Service (NPS), which currently comprises of 73 Welsh public sector organisations.
In addition, the Framework will also be available to use by the organisations that are clearly referenced within the ITT documentation.
NPS is hosted by the Welsh Government and aims to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services by "buying once for Wales".
NOTE: The authority is using eTenderWales to carry out this procurement process.
CPV: 90900000, 90910000, 90919200, 79710000, 77314000, 90922000, 90500000, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 55520000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

Ty Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/

+44 3007900170http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/

http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

Blaenau Gwent County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Cardiff Council

Carmarthenshire County Council

Ceredigion County Council

City and County of Swansea Council

Conwy County Borough Council

Denbighshire County Council

Flintshire County Council

Gwynedd Council

Isle of Anglesey County Council

Merthyr Tydfil County Borough Council

Monmouthshire County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Newport City Council

Pembrokeshire County Council

Powys County Council

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

Torfaen County Borough Council

Vale of Glamorgan Council

Wrexham County Borough Council

Aberystwyth University

Bangor University

Cardiff University

Cardiff Metropolitan University

Glyndwr University

Swansea University

Trinity Saint David University

University of South Wales

University of Wales Registry

Bridgend College

Cardiff and Vale College

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Coleg Harlech

Coleg Llandrillo Menai

Coleg Morgannwg

Coleg Powys

Coleg Sir Gar

Deeside College

Gower College Swansea

Merthyr Tydfil College

Neath Port Talbot College

Pembrokeshire College

St Davids Catholic College

Yale College Wrexham

Ystrad Mynach College

Dyfed-Powys Police

Gwent Police

North Wales Police

South Wales Police

Mid & West Wales Fire & Rescue Service

North Wales Fire & Rescue Service

South Wales Fire & Rescue Service

National Assembly for Wales

Welsh Government

Arts Council of Wales

Care Council of Wales

HEFCW

National Library for Wales

National Museum of Wales

Natural Resources Wales

Sport Wales

ABM University Health Board

Aneurin Bevan Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board

Cardiff and Vale University Health Board

Cwm Taf Health Board

Hywel Dda University Health Board

Powys Health Board

Velindre NHS Trust

Welsh Ambulance Service Trust

Public Health Wales

NHS Wales Procurement Services

Aelwyd Housing Association

Bro Myrddin Housing Association

Bron Afon Community Housing

Cadwyn Housing Association

Cardiff Community Housing Association

Cartrefi Conwy

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Coastal Housing Group

Community Lives Consortium

CT Cantref

Cynon Taf Community Housing Group

Derwen Cymru

Family Housing Association (Wales)

First Choice Housing Association

Grwp Cynefin

Grwp Gwalia Cyf

Hafan Cymru Carmarthen

Hafod Care Association

Hafod Housing Association

Hendre Group

Linc-Cymru Housing Association

Melin Homes

Merthyr Tydfil Housing Association

Merthyr Valleys Homes

Mid Wales Housing Association

Monmouthshire Housing Association

Newport City Homes

Newydd Housing Association

North Wales Housing Association

NPT Homes

Pembrokeshire Housing

Pennaf Housing Group

RCT Homes

Rhondda Housing Association

Seren Group

Soroptomist Housing Association Carmarthen

Taff Housing Association

Tai Calon Community Housing

Tai Ceredigion Cyf

Tai Cymdogaeth Cyf

United Welsh

Valleys 2 Coast Housing

Wales & West Housing

Welsh Public Sector Organisations named in the ITT

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS Provision of Facilities Management Services Framework (Managed Service)

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

14

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Wales - CymruUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

24

Hyd y cytundeb fframwaith

4

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

75000000120000000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

The purpose of this Framework is to establish a collaborative agreement for the Provision of Facilities Management Services through a managed service agent.

The Services included within the framework are split as follows:

- Soft Services

- Hard Services

- Total Facilities Management Services (soft & hard)

Further information on the scope of services can be found in the tender documentation.

This Framework will be made available to use for the Customers of the National Procurement Service (NPS), which currently comprises of 73 Welsh public sector organisations.

In addition, the Framework will also be available to use by the organisations that are clearly referenced within the ITT documentation.

NPS is hosted by the Welsh Government and aims to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services by "buying once for Wales".

NOTE: The authority is using eTenderWales to carry out this procurement process.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=35833

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

90900000
90910000
90919200
79710000
77314000
90922000
90500000
50700000
50710000
50711000
50712000
55520000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

7500000090000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

There will be no options to extend the Framework past the initial 48 month period. Call-off contracts can be awarded for a maximum of 48 months during the last year of the framework.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

The deposits, guarantees or bonds required by the contracting authority will be set out in the contract documents. The awarding authority reserves the right to request parent company and/or other guarantees of performance and financial liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

Tender pricing must be in Sterling (GBP). Payments made under the framework agreement awarded will be in Sterling (GBP). A Mandatory Supplier Rebate will be charged to suppliers appointed under the framework agreement in order to cover the costs of establishing and managing the framework agreement. Further information will be made available in the tender documentation.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

None specified, save that in the case of a partnership or consortium or other group of more than one legal entity bidding together, the contract will be with either (1) all bidders on the basis of joint and several liability, or (2) with one or more of the parties acting as 'prime contractor' (and where more than one, on a joint and several liability basis). Where the contract is with a special purpose company with separate legal personality established for the project, the contracting authority will require sufficient guarantees to be given by participants in that company or their parents.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

Please refer to the Invitation to Tender

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Please refer to the Invitation to Tender

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


Please refer to the Invitation to TenderPlease refer to the Invitation to Tender


III.2.3)

Capasiti technegol


Please refer to the Invitation to TenderPlease refer to the Invitation to Tender


III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Na

Ie
Quality 60
Price 40

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Ie

The NPS reserve the right to hold an electronic auction as part of the evaluation process of the tender and subsequent mini competitions.

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-CFM-0042-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2015/S 118-214578   20 - 06 - 2015

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  25 - 11 - 2015   14:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


Within 48 months.

VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

National Procurement Service (NPS) has adopted Constructionline, the UK government certification service for construction-related contractors, consultants and material suppliers to reduce the administrative burden on suppliers wishing to apply for this opportunity.

If you are already registered with Constructionline, you will not need to complete our full PQQ – simply supply your Constructionline membership number and complete the Additional Questions section as signposted.

Please ensure you log-in to your Constructionline profile and confirm the information they hold on your company is accurate. You must do this by 12th March 2015 to ensure any changes can be made to your information prior to the closing date of this notice. Please contact Seonaid Culliford on 07801136626 or seonaid.culliford@capita.co.uk for assistance.

Applications not registered with Constructionline are encouraged to do so as this will simplify the pre-qualification process. To register in relation to this contract notice please contact Tom Jackson on 07712391082 or thomas.jackson@capita.co.uk You will need to start the registration process as soon as possible and ensure that you achieve a fully registered status by 11th March 2015.

Suppliers not registered with Constructionline will not be precluded from expressing an interest in this contract notice but will need to demonstrate that they meet the pre-qualification requirements, through the completion of a full questionnaire.

(WA Ref:35833)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Under the terms of this framework the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are likely to be but not limited to:

Training & Employment Opportunities

Maximising Supply Chain Opportunities for SMEs

Supporting Education Initiatives

Sponsorship Opportunities

Supporting Community Regeneration Schemes

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  28 - 10 - 2015

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

01     1A Soft Facilities Management Services (All Wales)

1)

Disgrifiad Byr

A supplier to provide all Soft Facilities Management Services eg Cleaning (internal/external), Security, Pest Control, Waste Management, Grounds Maintenance etc for public sector customers covering diverse estates eg Offices, Education Facilities, Civic and other Public facing properties, tourist attractions etc.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

90900000
90910000
90919200
79710000
77314000
90922000
90500000

3)

Maint neu gwmpas

All Wales


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

02     1B Hard Facilities Management Services (All Wales)

1)

Disgrifiad Byr

A supplier to provide all Hard Facilities Management Services eg Building Fabric Maintenance, Mechanical and Electrical Servicing, Fire Protection Equipment & Maintenance etc for public sector customers covering diverse estates eg Offices, Education Facilities, Civic and other Public facing properties, tourist attractions etc.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

50700000
50710000
50711000
50712000

3)

Maint neu gwmpas

All Wales


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

03     1C Total Facilities Management Services (All Wales)

1)

Disgrifiad Byr

A supplier to provide all Soft and Hard Facilities Management Services eg Cleaning (internal/external), Security, Pest Control, Waste Management, Grounds Maintenance etc and Building Fabric Maintenance, Mechanical and Electrical Servicing, Fire Protection Equipment & Maintenance for public sector customers covering diverse estates eg Offices, Education Facilities, Civic and other Public facing properties, tourist attractions etc.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

90900000
90910000
90919200
79710000
77314000
90922000
50700000
50710000
50711000
50712000

3)

Maint neu gwmpas

All Wales


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55520000Catering servicesCanteen and catering services
90900000Cleaning and sanitation servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90910000Cleaning servicesCleaning and sanitation services
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas
90919200Office cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services
90922000Pest-control servicesFacility related sanitation services
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
50700000Repair and maintenance services of building installationsRepair and maintenance services
50710000Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installationsRepair and maintenance services of building installations
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50712000Repair and maintenance services of mechanical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
79710000Security servicesInvestigation and security services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT108312: NPS Provision of Facilities Management Services Framework (Managed Service)
Dyddiad Cyhoeddi: 28/10/15
Dyddiad Cau: 25/11/15
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)
JAN120062: NPS Provision of Facilities Management Services Framework (Managed Service)
Dyddiad Cyhoeddi: 28/01/16
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: National Procurement Service (Welsh Government)

Copyright © GwerthwchiGymru