Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS Legal Services by Barristers / Solicitor Advocates Panel Agreement
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/16
Dyddiad Cau: 18/11/16
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The purpose of this tender exercise is to appoint a panel of barristers / solicitor advocates to provide services to the Welsh public sector under 24 distinct areas of law.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK

NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk

+44 3007900170


http://npswales.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK


+44 3007900170


http://npswales.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK


+44 3007900170


http://npswales.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NPS Legal Services by Barristers / Solicitor Advocates Panel Agreement

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The purpose of this tender exercise is to appoint a panel of barristers / solicitor advocates to provide services to the Welsh public sector under 24 distinct areas of law.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=55061

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79100000 Legal services
79110000 Legal advisory and representation services
79111000 Legal advisory services
79112000 Legal representation services
79140000 Legal advisory and information services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per Invitation to Tender documentation.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per Invitation to Tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-PS-0021-16

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 11 - 2016  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 12 - 2016

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This procurement exercise is being conducted by the National Procurement Service for Wales (NPS), which is hosted by the Welsh Government. NPS acts on behalf of the Welsh public sector to deliver value for money from the procurement of common and repetitive goods and services 'once for Wales'.

The NPS on behalf of the Welsh public sector wishes to establish an open-ended Panel Agreement for the provision of Barristers / Solicitor Advocates legal services, that will allow new and updated applications through its lifecycle.

Bidders are invited to bid to become a member of a panel of legal advisers under twenty-four (24) distinct areas of law:

1. Administrative, Constitutional, Parliamentary & Local Govt. (inc. Welsh Legislation)

2. Adult Social Services & Community Care

3. Chancery, including Trusts & Charities

4. Civil Litigation – Company / Commercial

5. Civil Litigation – Other

6. Coronial / Inquests

7. Criminal Advice / Representation / Advocacy (inc. Parallel Family proceedings, Proceeds of Crime, Money Laundering & RIPA)

8. Data Protection / Freedom of Information

9. Education

10. Employment

11. Environmental & Planning

12. Family – (inc. Parallel Criminal proceedings, adoption & fostering)

13. Immigration

14. Insolvency

15. Intellectual Property

16. International & European

17. Licensing

18. Mental Health

19. Procurement

20. Property – Residential inc. L&T

21. Property – Commercial inc. L&T

22. Professional Regulatory

23. Public Liability

24. Public Order (inc. Domestic Abuse)

The Invitation to Tender (ITT) documentation can be accessed via https://etenderwales.bravosolution.co.uk .

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the e-mail address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click "Forgot your password?"

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on 'ITTs Open to all Suppliers'.

- The etender references for this Invitation to Tender are:

Project: 33663

ITT: itt_54992

- Click on the title to access summary details of the ITT. If you are still interested in submitting a bid, click the 'Express an Interest button'. This will move the ITT from the 'Open to all Suppliers' area to the 'My ITT's' on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the 'Attachments' area.

If you have any queries regarding the requirements please message using the e-tenderwales message portal. If you are seeking help on using the etenderwales system please email the bravo solutions helpdesk at help@bravosolution.co.uk or 0800 3684852

If you require the documentation in an alternative format, please use the 'Messages' area to contact the buyer directly, who will be able to provide a more suitable format. For example, Braille, Large Print, Word Document or Audio format.

PLEASE NOTE: The NPS will be arranging bidder events to demonstrate the eTenderwales portal. If you are interested in attending these events please email NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk .

(WA Ref:55061)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 10 - 2016

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79140000Legal advisory and information servicesLegal services
79110000Legal advisory and representation servicesLegal services
79111000Legal advisory servicesLegal advisory and representation services
79112000Legal representation servicesLegal advisory and representation services
79100000Legal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru