Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Welsh Government Warm Homes Programme
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government Warm Homes Programme, which currently includes the demand-led Nest and area-based Arbed schemes, supports work to tackle fuel poverty, improve the energy efficiency of the existing housing stock in Wales, reduce carbon emissions, and deliver jobs and growth in the energy efficiency sector. Schemes are designed to enable maximum funding to be levered from other sources, such as the Energy Company Obligation (ECO) and European funding.
Working with the National Procurement Service, the Welsh Government wishes to procure the services for the following three frameworks:
Lot 1: Area-based Scheme Manager (Arbed)
Lot 2: Local Authority Area-based Scheme Manager (Arbed)
Lot 3: Demand-led Scheme Manager (NEST)
Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes.
The current scheme manager contract for Nest is due to end in August 2017. The NPS will be tendering for a single scheme manager to deliver a successor all-Wales demand-led scheme.
CPV: 70333000, 70333000, 71314300, 45300000, 45400000, 70333000, 71314300, 45300000, 70333000, 71314300, 45300000, 45400000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Other: Central Purchasing Body

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Welsh Government Warm Homes Programme

Reference number: NPS-PS-0065-16

II.1.2) Main CPV code

70333000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

The Welsh Government Warm Homes Programme, which currently includes the demand-led Nest and area-based Arbed schemes, supports work to tackle fuel poverty, improve the energy efficiency of the existing housing stock in Wales, reduce carbon emissions, and deliver jobs and growth in the energy efficiency sector. Schemes are designed to enable maximum funding to be levered from other sources, such as the Energy Company Obligation (ECO) and European funding.

Working with the National Procurement Service, the Welsh Government wishes to procure the services for the following three frameworks:

Lot 1: Area-based Scheme Manager (Arbed)

Lot 2: Local Authority Area-based Scheme Manager (Arbed)

Lot 3: Demand-led Scheme Manager (NEST)

Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes.

The current scheme manager contract for Nest is due to end in August 2017. The NPS will be tendering for a single scheme manager to deliver a successor all-Wales demand-led scheme.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 100 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Area-based Scheme Manager

II.2.2) Additional CPV code(s)

70333000

71314300

45300000

45400000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Across Wales

II.2.4) Description of the procurement

This lot will deliver scheme management services under the Welsh Government EU funded programme.

Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes and maximising the number of homes improved by levering in funding from other sources, including EU funding, energy supplier obligations and funding from Local Authorities and social housing providers.

Lot No: 2

II.2.1) Title

Local Authority Area-based Scheme Manager

II.2.2) Additional CPV code(s)

70333000

71314300

45300000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Across geographical zones in Wales

II.2.4) Description of the procurement

This lot will provide scheme managers that can deliver services within specific Welsh geographical zones to Local Authorities and other potential grant recipients. This may be broken down into additional lots

Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes and maximising the number of homes improved by levering in funding from other sources, including EU funding, energy supplier obligations and funding from Local Authorities and social housing providers.

Lot No: 3

II.2.1) Title

Demand-led Scheme Manager

II.2.2) Additional CPV code(s)

70333000

71314300

45300000

45400000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL


Main site or place of performance:

Across Wales

II.2.4) Description of the procurement

This lot will provide a single scheme manager to manage and deliver Welsh Government’s demand-led Nest scheme across the whole of Wales. The scheme manager will be responsible for managing the entire customer journey.

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

16/11/2016

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

We would welcome the opportunity to further explore the procurement model with the market and are at this point seeking expressions of interest from potential suppliers.

To register your interest please contact npsprofessionalservices@wales.gsi.gov.uk .

We have arranged a number of Market Information events aimed at potential bidders at the following locations at the following dates and times.

Wednesday November 2nd 2016

Welsh Government Llandudno Junction Office. 13.30-1500

Friday November 4th 2016

Welsh Government Bedwas Office. 11.45 – 1300

To register for one of the events please contact npsprofessionalservices@wales.gsi.gov.uk noting your organisation name, preferred venue, and names of attendees, up to a maximum of three per organisation.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=51593.

(WA Ref:51593)

VI.5) Date of dispatch of this notice

12/10/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSProfessionalServices@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45300000Building installation workConstruction work
71314300Energy-efficiency consultancy servicesEnergy and related services
70333000Housing servicesProperty management services of real estate on a fee or contract basis

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/10/16Welsh Government Warm Homes Programme - Additional Information DocumentWelsh Government Warm Homes - Additional Information24.22 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru