Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the Provision of Vehicle Telematics
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/17
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the provision of Vehicle Telematics
CPV: 32441300, 32441300, 64226000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Contact person: Jonathan Sullivan

Telephone: +44 3000255957

E-mail: NPSFleet@gov.wales

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Framework for the Provision of Vehicle Telematics

Reference number: NPS-FT-0077-17

II.1.2) Main CPV code

32441300

 

II.1.3) Type of contract

Supplies

II.1.4) Short description

The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the provision of Vehicle Telematics

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 4 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

32441300

64226000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the provision of Vehicle Telematics for the Welsh Public Sector

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

01/01/2018

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Further information will be provided once an OJEU Contract notice is placed. Please note that the lotting strategy detailed within this notice is indicative at this stage and may be subject to change prior to the publishing of the OJEU contract notice.

NPS Fleet Team will be pleased to engage with suppliers prior to the publication of the OJEU notice. Please contact NPS Fleet team via NPSFleet@gov.wales

Following publication of the contract notice tender documents will be available via the eTender Wales website - (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml)

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=71956.

(WA Ref:71956)

VI.5) Date of dispatch of this notice

13/10/2017


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSFleet@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
64226000Telematics servicesTelecommunication services except telephone and data transmission services
32441300Telematics systemTelemetry equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru