Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Timber Cladding and associated works - Church in Wales Primary School
Cyhoeddwyd gan: Dawnus
Dyddiad Cyhoeddi: 04/10/18
Dyddiad Cau: 18/10/18
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The construction of a new Timber Frame Passivhaus Primary School in the heart of Welshpool. The english medium school is to cater for 340 pupils and is to be operational ready for the commencement of the 2019/2020 school year.
Sub-contract works to include the supply and install of timber weatherboarding and associated works inclusive of all labour, plant, materials and supervision as required to carry out and complete the works in full.

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Dawnus

7 Dyffryn Court, Riverside Business Park, Swansea Vale,

Swansea

SA7 0AP

UK

Joshua Breen

+44 1792781870

joshuabreen@dawnus.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

Please email me at: joshuabreen@dawnus.co.uk to register your interest and I'll forward an enquiry as soon as possible.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

Please email me at: joshuabreen@dawnus.co.uk for all further information requests.

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Timber Cladding and associated works - Church in Wales Primary School

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  MAY085090

Teitl:  South and Mid Wales Collaborative Construction Framework (SEWSCAP 2)

Sefydliad Prynu:  Rhondda Cynon Taf CBC

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The construction of a new Timber Frame Passivhaus Primary School in the heart of Welshpool. The english medium school is to cater for 340 pupils and is to be operational ready for the commencement of the 2019/2020 school year.

Sub-contract works to include the supply and install of timber weatherboarding and associated works inclusive of all labour, plant, materials and supervision as required to carry out and complete the works in full.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=86048.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 10 - 2018  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 10 - 2018

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:86048)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 10 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: joshuabreen@dawnus.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru