Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Station deep cleans
Cyhoeddwyd gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 31/10/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This document outlines the TfW Rail Services Deep Cleaning specification for Railway Stations throughout the Wales and Borders Franchise area.
All maintenance and cleaning must be carried out by competent personnel trained specifically for the task. No personnel to work within 1.25 meters of the platform edge It is of the utmost importance that careful consideration be given, through assessment, for access and safe completion of each individual task/ activity.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Procurement, 47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK

Leanne Millard

+44 2920720500

leanne.millard@tfwrail.wales

http://www.tfwrail.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

47 Penarth Road,

Cardiff

CF10 5DJ

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Station deep cleans

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This document outlines the TfW Rail Services Deep Cleaning specification for Railway Stations throughout the Wales and Borders Franchise area.

All maintenance and cleaning must be carried out by competent personnel trained specifically for the task. No personnel to work within 1.25 meters of the platform edge It is of the utmost importance that careful consideration be given, through assessment, for access and safe completion of each individual task/ activity.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=96870.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45452000 Exterior cleaning work for buildings
45452100 Blast cleaning work for building exteriors
84 Transport for Wales Rail Services / Keolis Amey Operations Limited
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90900000 Cleaning and sanitation services
90910000 Cleaning services
90911000 Accommodation, building and window cleaning services
90911200 Building-cleaning services
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ENQ0071

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  16 - 12 - 2019

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

TfWRS will only procure the services of contractors who are pre-qualified or accredited in line with Company procedure – SMS-PRO-001 (Procurement of Safety Critical and Safety Related Goods and Services. Contractors undertaking deep cleaning at TfW station must hold the required RISQS accreditation

(WA Ref:96870)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  31 - 10 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: leanne.millard@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90911000Accommodation, building and window cleaning servicesCleaning services
45452100Blast cleaning work for building exteriorsExterior cleaning work for buildings
90911200Building-cleaning servicesAccommodation, building and window cleaning services
90900000Cleaning and sanitation servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90600000Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90910000Cleaning servicesCleaning and sanitation services
45452000Exterior cleaning work for buildingsOther building completion work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT314316: Station deep cleans
Dyddiad Cyhoeddi: 31/10/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Cuddio plant
NOV315449: Deep Cleaning of stations
Dyddiad Cyhoeddi: 07/11/19
Dyddiad Cau: 22/11/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
DEC320029: Deep Cleaning of stations
Dyddiad Cyhoeddi: 17/12/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru