Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Multi-Party Framework Agreement for the Dry-Docking and Ship Repair of UKD Trailing Hopper Dredger Vessels
Cyhoeddwyd gan: Associated British Ports
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

To set up a multi-party framework agreement.

Contract award notice – utilities

Directive 2014/25/EU - Utility Directive

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Associated British Ports

Port House, Northern Gateway

Hull

HU9 5PQ

UK

Contact person: Eelco Bouwer

E-mail: eelco.bouwer@abports.co.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: https://in-tendhost.co.uk/abp/aspx/Tenders/Current

Address of the buyer profile: https://in-tendhost.co.uk/abp/aspx/Tenders/Current

I.6) Main activity

Port-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Multi-Party Framework Agreement for the Dry-Docking and Ship Repair of UKD Trailing Hopper Dredger Vessels

Reference number: GRP-FRA-20/001

II.1.2) Main CPV code

50241000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

This tender is to set up a multi-party framework agreement for the dry-docking and ship repair of the UKD Trailing Hopper Dredger Vessels.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

44212383

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK


Main site or place of performance:

II.2.4) Description of the procurement

To set up a multi-party framework agreement.

II.2.11) Information about options

Options: Yes

Description of options:

Locations can be flexible within constraints identified within the tender documentation.

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2020/S 128-314964

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Contract No: TBC

A contract/lot is awarded: Yes

V.2 Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract

01/10/2020

V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Associated British Ports

London

UK

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Associated British Ports

London

UK

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

ABP

London

UK

VI.5) Date of dispatch of this notice

09/10/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: eelco.bouwer@abports.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44212383Lock gatesStructural products and parts except prefabricated buildings
50241000Repair and maintenance services of shipsRepair, maintenance and associated services related to marine and other equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru