Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: External Roofing and Associated Works to Various Buy Back Properties
Cyhoeddwyd gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Caerphilly County Borough Council has awarded a contract for the provision of providing labour and materials to undertake Roofing and Associated Works in Buy Back properties in Risca and Caerphilly.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Caerphilly County Borough Council

Procurement Services, Penallta House,, Tredomen Park,

Hengoed

CF82 7PG

UK

Jessica Thomas

+44 1443863382

thomaj11@caerphilly.gov.uk

+44 1443863167
www.caerphilly.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

External Roofing and Associated Works to Various Buy Back Properties

2.2

Disgrifiad o'r contract

Caerphilly County Borough Council has awarded a contract for the provision of providing labour and materials to undertake Roofing and Associated Works in Buy Back properties in Risca and Caerphilly.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45260000 Roof works and other special trade construction works
45261210 Roof-covering work
45261211 Roof-tiling work
45261920 Roof maintenance work
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ralphys Roofing Ltd

Ralphys Roofing Ltd, 10 Cyfarthfa Court ,

Merthyr Tydfil

CF478EY

UK
ralphysroofing.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCBC/PS1975/2020/JT

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  15 - 10 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

11

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:104861)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: thomaj11@caerphilly.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44112400RoofMiscellaneous building structures
45261920Roof maintenance workErection and related works of roof frames and coverings
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45261210Roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
45261211Roof-tiling workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG341983: External Roofing and Associated Works to Various Buy Back Properties
Dyddiad Cyhoeddi: 14/08/20
Dyddiad Cau: 07/09/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council
OCT348147: External Roofing and Associated Works to Various Buy Back Properties
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru