Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Motion Capture System and Eye Tracking Technology
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau: 06/11/20
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cardiff university requires a motion capture system and wearable and non-wearable eye tracking solutions.
The equipment has been split into 3 lots:
• Lot 1 – Motion Capture
• Lot 2 – Non-wearable eye tracking System - Screen based
• Lot 3 – Wearable Eye Tracking System

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Stuart Franklin

+44 2920879648


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK


+44 2920879648


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK


+44 2920879648


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Motion Capture System and Eye Tracking Technology

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cardiff university requires a motion capture system and wearable and non-wearable eye tracking solutions.

The equipment has been split into 3 lots:

• Lot 1 – Motion Capture

• Lot 2 – Non-wearable eye tracking System - Screen based

• Lot 3 – Wearable Eye Tracking System

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=104880.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38651000 Cameras
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Cardiff university requires a motion capture system and wearable and non-wearable eye tracking solutions.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CU.394.SF

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 11 - 2020  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   16 - 11 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The equipment has been split into 3 lots:

• Lot 1 – Motion Capture

• Lot 2 – Non-wearable eye tracking System - Screen based

• Lot 3 – Wearable Eye Tracking System

Each lot will be awarded individually on the condition that the tenderer meets all pass/fail criteria

(WA Ref:104880)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: This project is part funded by the European Regional Development Fund

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38651000CamerasPhotographic equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru