Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Senedd 2021 Election Information and Marketing Campaign (Print)
Cyhoeddwyd gan: Senedd Cymru / Welsh Parliament
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau: 06/11/20
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: We require support with our information campaign, including print and distribution of resources, relating to the Senedd election in May 2021.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK

Alexander Dalton

+44 3002006246


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK

Alexander Dalton

+44 3002006246


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay,

Cardiff

CF99 1SN

UK


+44 3002006549


www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Senedd 2021 Election Information and Marketing Campaign (Print)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

We require support with our information campaign, including print and distribution of resources, relating to the Senedd election in May 2021.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=104773

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79341400 Advertising campaign services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

4. Detailed Requirement

We are looking for an external supplier to help produce and distribute a range of public information, awareness raising and educational resources for various audiences.

We expect the supplier to develop ideas and use its expertise and distribution networks to ensure that the promotional and information materials reach the target audiences in the most effective way. Proposed solutions will need to be compliant with GDPR regulations, which are outlined within Section 25 of our Standard Terms of Services.

At the Return of Tender stage, bidders are asked to submit a proposal which outlines an overarching Bilingual information and promotional campaign to include the following elements;

1. Vote 16 Promotional campaign

Print & distribute a range of marketing materials e.g. flyers, information booklets, postcards, to relevant target young audiences via schools, FE Colleges, community groups.

*Senedd to supply design

2. Vote16 Information Packs

Print and distribute Educational Resource and content Packs to all secondary schools in Wales

*Senedd to supply finished copy and design

3. Vote16 letter nationwide

Print & Distribution of printed letters to target addresses of all 15-17 year olds in Wales

A special invitation by post to all eligible 15-17 year olds to register and vote.

*Supplier to identify and source specific addresses based on above – if not possible, to suggest an alternative

*Senedd to supply copy and branding elements

4. Senedd Election Targeted Information Campaign – Print

Print & distribute printed materials e.g. flyers, posters, in a range of relevant languages to audiences, especially those belonging to BAME communities.

A targeted, information campaign with engaging, relevant content and bespoke messaging to inform hard to reach audiences in a wide variety of languages (geographically and community targeted) as listed in audiences above

Timescale

A proposed delivery timetable will be required at ITT stage, from the award tender date.

Initial materials e.g. Vote16 educational resources, will need to be ready for the launch of the Senedd campaign on Feb 1 2021 and distribution should be phased from then on until mid April.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As detailed in the Specification document.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam - Rhaid i ymgeiswyr basio gweithdrefn ddewis yn gyntaf cyn cael eu gwahodd i dendro neu negodi.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

1188

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     06 - 11 - 2020  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   13 - 11 - 2020

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 12 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Suppliers will need to be registered on the Bravo Solution portal in order to obtain the Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) and view the supporting Procurement documents. If you are not already registered you can register by going to www.etenderwales.bravosolution.co.uk. It is free to register on this portal. Once registered:-

- Click the 'Open Access PQQs' link

- Click on the relevant PQQ to access the content (pqq_33025 - Senedd 2021 Election Information and Marketing Campaign (Print)

- Click the 'Express Interest' button in the 'Actions' box on the left-hand side of the page. This will move the PQQ into your 'My PQQs' page

- Click on the PQQ code. You can now access any attachments by clicking the 'Settings and Buyer Attachments' in the 'Actions' box

- You can now choose to 'Reply' to the PQQ and submit your response

Please note that the Procurement documents will be uploaded into the 'Supplier Attachments' area under 'Settings' for all suppliers to view.

(WA Ref:95541)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

(WA Ref:103659)

(WA Ref:104773)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79341400Advertising campaign servicesAdvertising services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru