Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of RRV equipment, Plant & accessories
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Siemens are currently looking to engage with local suppliers to support the delivery of the CVL project.
Requirement is to supply RRV with trailer, slings & Chains, safety approvals, delivery, collection, plant operators and on-site fitter
Flatbed RRV truck with Cherry Picker, safety approvals, delivery, collection & plant operators and on-site fitter

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK

Louise Crew

+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Siemens Mobility Limited

4th Floor, Exchange House 2,

Newport

NP20 1AA

UK


+44 1249441441


http://www.siemens.com/mobility

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply of RRV equipment, Plant & accessories

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Siemens are currently looking to engage with local suppliers to support the delivery of the CVL project.

Requirement is to supply RRV with trailer, slings & Chains, safety approvals, delivery, collection, plant operators and on-site fitter

Flatbed RRV truck with Cherry Picker, safety approvals, delivery, collection & plant operators and on-site fitter

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=104885.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  16 - 10 - 2020

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:104885)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Casnewydd
Caerdydd
Bro Morgannwg
Sir Fynwy
Merthyr Tudful
Cynon Taff Rhondda Cynon Tâf

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru