Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Office 365 Adoption, Approach and Implementation
Cyhoeddwyd gan: Flintshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Flintshire County Council are posting this notice to ascertain the level of interest in the market to provide this service with a view to a possible full tender exercise. If you feel that your organisation has the capability to deliver this contract within the required timescales please email lee.evans@denbighshire.gov.uk to express your interest.
The aims of the project is to work closely with a supplier who is a Microsoft Gold partner in Cloud Platform and has experience in migrating Public Sector Organisations existing Microsoft products and collaboration technologies from on premise method of delivery to Microsoft Cloud.
The successful supplier would need to be available to commence work with the authority by no later than the end of January 2021 and will be required to have completed all works, including assessment, recommendations and working with the Authority on implementation, to allow full migration to cloud by December 2021.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Flintshire County Council

Procurement , County Hall, Mold,

Flintshire

CH7 6NA

UK

Lee Evans

+44 1824706969

lee.evans@denbighshire.gov.uk

www.flintshire.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Flintshire County Council

Procurement , County Hall, Mold,

Flintshire

CH7 6NA

UK

Lee Evans

+44 1824706919

lee.evans@denbighshire.gov.uk

www.flintshire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Office 365 Adoption, Approach and Implementation

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Flintshire County Council are posting this notice to ascertain the level of interest in the market to provide this service with a view to a possible full tender exercise. If you feel that your organisation has the capability to deliver this contract within the required timescales please email lee.evans@denbighshire.gov.uk to express your interest.

The aims of the project is to work closely with a supplier who is a Microsoft Gold partner in Cloud Platform and has experience in migrating Public Sector Organisations existing Microsoft products and collaboration technologies from on premise method of delivery to Microsoft Cloud.

The successful supplier would need to be available to commence work with the authority by no later than the end of January 2021 and will be required to have completed all works, including assessment, recommendations and working with the Authority on implementation, to allow full migration to cloud by December 2021.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=104862.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  09 - 11 - 2020

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:104862)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lee.evans@denbighshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: lee.evans@denbighshire.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru