Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Q.4251 Online Educational Resource for Clinical Skills
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau: 23/10/20
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: BCUHB are seeking to commission an online educational clinical skill resource for healthcare professionals to maintain their knowledge, skills and competence with the aim to ensure high quality evidence based care.
Covid has resulted in different ways of working, greater use of technology and many staff returning to clinical practice, or working in clinical areas that they would not normally work in. Back to the floor training has been provided for over 2000 staff therefore, it is important that new or refreshed clinical skills are maintained and enhanced whilst we continue to respond to the challenges of CoVid throughout forthcoming months.
The online education resource would support
• Staff with the right skills to ensure high quality patient care
• Diverse workforce that can respond to the needs of local patients.
• Underpinning knowledge and skills to practice safely
• Assists in Improves staff morale and patient outcomes
• Increases our educational offer to our staff to meet CPD and professional revalidation requirements.
• Increases access to education and training due to social distancing requirements.
• Reduced need for staff travel for face to face training, can be undertaken at home or workplace.
• Additional education resource content to those provided on an All Wales basis in My Learning @ NHS Wales
BCUHB require an educational resource that allows staff access in a timely and secure manner, whilst also meeting all data security and information governance guidelines. This solution needs to be accessible via different devices, in an easy to use and clear manner

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services , Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 7890632266

ian.r.jones@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK


+44 7890632266

ian.r.jones@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK


+44 7890632266


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Q.4251 Online Educational Resource for Clinical Skills

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

BCUHB are seeking to commission an online educational clinical skill resource for healthcare professionals to maintain their knowledge, skills and competence with the aim to ensure high quality evidence based care.

Covid has resulted in different ways of working, greater use of technology and many staff returning to clinical practice, or working in clinical areas that they would not normally work in. Back to the floor training has been provided for over 2000 staff therefore, it is important that new or refreshed clinical skills are maintained and enhanced whilst we continue to respond to the challenges of CoVid throughout forthcoming months.

The online education resource would support

• Staff with the right skills to ensure high quality patient care

• Diverse workforce that can respond to the needs of local patients.

• Underpinning knowledge and skills to practice safely

• Assists in Improves staff morale and patient outcomes

• Increases our educational offer to our staff to meet CPD and professional revalidation requirements.

• Increases access to education and training due to social distancing requirements.

• Reduced need for staff travel for face to face training, can be undertaken at home or workplace.

• Additional education resource content to those provided on an All Wales basis in My Learning @ NHS Wales

BCUHB require an educational resource that allows staff access in a timely and secure manner, whilst also meeting all data security and information governance guidelines. This solution needs to be accessible via different devices, in an easy to use and clear manner

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=104891

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
80000000 Education and training services
80400000 Adult and other education services
80500000 Training services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Q.4251

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     23 - 10 - 2020  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   09 - 11 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:104891)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ian.r.jones@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: ian.r.jones@wales.nhs.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80000000Education and training servicesEducation
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru