Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Specialist Resources to Expedite the Microsoft Office 365 Roll Out
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF20 Modification notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The scope of the procurement was to provision a team of specialist resources to expedite the rollout of Office365 and to undertake other technical work required. The objective was to make working from home using Office365 for NHS Trust staff across Wales resilient as the effects of COVID-19 developed. By adopting this approach a resilient service was provided to those working from home to undertake their daily activities. Other aspects of the solution to be rolled out included applications to manage communication to all staff in relation to latest news on COVID-19, a self-diagnosis tool to ease pressure on NHS Wales and Frequently asked questions.
CPV: 72000000, 72000000.

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

NHS Wales Informatics Service

21 Cowbridge Road East

Cardiff

CF11 9AD

UK

Telephone: +44 2920502109

E-mail: laura.panes@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Specialist Resources to Expedite the Microsoft Office 365 Roll Out

Reference number: P642.06

II.1.2) Main CPV code

72000000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

72000000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK


Main site or place of performance:

Across sites within the NHS in Wales

II.2.4) Description of the procurement

The scope of the procurement was to provision a team of specialist resources to expedite the rollout of Office365 and to undertake other technical work required. The objective was to make working from home using Office365 for NHS Trust staff across Wales resilient as the effects of COVID-19 developed. By adopting this approach a resilient service was provided to those working from home to undertake their daily activities. Other aspects of the solution to be rolled out included applications to manage communication to all staff in relation to latest news on COVID-19, a self-diagnosis tool to ease pressure on NHS Wales and Frequently asked questions.

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession

Duration in months: 12

N/A

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2020/S 080-189773

Section V: Award of contract/concession

Contract No: P642.06

Title: Specialist Resources to Expedite the Microsoft Office 365 Roll Out

V.2 Award of contract/concession

V.2.1) Date of conclusion of the contract/concession

30/04/2020

V.2.2) Information about tenders

The contract has been awarded to a group of economic operators: No

V.2.3) Name and address of the contractor/concessionaire

RedCortex Limited

5th Floor, Trafalgar House, 5 Fitzalan Place

Cardiff

CF24 0ED

UK

E-mail: martyn.mathews@redcortex.co.uk

NUTS: UK

The contractor/concessionaire is an SME: Yes

V.2.4) Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)

Total value of the contract/lot/concession: 1 436 725.00 GBP

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

(WA Ref:103358)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Telephone: +44 2079477501

VI.5) Date of dispatch of this notice

14/10/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1) Description of the procurement after the modifications

VII.1.1) Main CPV code

72000000

 

VII.1.2) Additional CPV code(s)

VII.1.3) Place of performance

NUTS code:

UK


Main site or place of performance:

Across sites within the NHS in Wales

VII.1.4) Description of the procurement

NWIS is seeking to exercise a further six (6) month extension, beyond the intended contract term, to undertake additional work related the National Finance 365 rollout.

VII.1.5) Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession

Duration in months: 6

N/A

VII.1.6) Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)

Total value of the procurement:  GBP

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: No

VII.1.7) Name and address of the contractor/concessionaire

RedCortex Limited

5th Floor, Trafalgar House, 5 Fitzalan Place

Cardiff

CF24 0ED

UK

E-mail: martyn.mathews@redcortex.co.uk

NUTS: UK

The contractor/concessionaire is an SME: Yes

VII.2) Information about modifications

VII.2.1) Description of the modifications

Extension of contract term for six (6) months to 31st October 2021

VII.2.2) Reasons for modification

Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire

Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

NWIS is establishing new ledgers as part of its move to the Strategic Health Authority (“SHA”) and as a consequence has designed new modernized reports using BI. In the alternative NWIS also relies on Art.72(1)(c), the unforeseen circumstances being the delay to the reviews and the Covid-19 crisis.

VII.2.3) Increase in price

Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)

Value excluding VAT: 1 436 725.00 Currency: GBP

Total contract value after the modifications

Value excluding VAT: 1 536 725.00 Currency: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: laura.panes@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru