Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BCU-ITT-45444 - Denbigh Hospital - Side Entrance Upgrade
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau: 13/11/20
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board require a contractor to carry out the remodelling and refurbishment of alternative entrance at Denigh Hospital
Location of the Project
Denbigh Hospital
Ruthin Rd,
Denbigh
LL16 3ES
Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 20% quality and 80% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 13/11/2020 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_45444 and itt_83842
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Procurement Services

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Gregg Roberts

+44 745366806


+44 745584126
http://www.procurement.wales.nhs.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BCU-ITT-45444 - Denbigh Hospital - Side Entrance Upgrade

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board require a contractor to carry out the remodelling and refurbishment of alternative entrance at Denigh Hospital

Location of the Project

Denbigh Hospital

Ruthin Rd,

Denbigh

LL16 3ES

Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 20% quality and 80% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 13/11/2020 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_45444 and itt_83842

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45112000 Excavating and earthmoving work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45215000 Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45220000 Engineering works and construction works
45223000 Structures construction work
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45320000 Insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45350000 Mechanical installations
45400000 Building completion work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45421000 Joinery work
45430000 Floor and wall covering work
45432000 Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45450000 Other building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45454000 Restructuring work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71500000 Construction-related services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suppliers must fully read and understand the specification and associated documents for this tender and provide responses based on the full requirements.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BCU-ITT-45444

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 11 - 2020  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 11 - 2020

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:104693)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45110000Building demolition and wrecking work and earthmoving workSite preparation work
45300000Building installation workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45215000Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniencesBuilding construction work
45233000Construction, foundation and surface works for highways, roadsConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45112000Excavating and earthmoving workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45432000Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering workFloor and wall covering work
45320000Insulation workBuilding installation work
45420000Joinery and carpentry installation workBuilding completion work
45421000Joinery workJoinery and carpentry installation work
45350000Mechanical installationsBuilding installation work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45330000Plumbing and sanitary worksBuilding installation work
45454000Restructuring workOther building completion work
45100000Site preparation workConstruction work
45223000Structures construction workEngineering works and construction works
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru