Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Haverhub Refurbisment - M & E Contracts
Cyhoeddwyd gan: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Two separate contracts:
1) Electrical work re refurbishment works at Haverhub
2) Mechanical work re refurbishment works at Haverhub

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)

QS, Barris Hill Farm, Treffgarne,

Haverfordwest

SA62 5LW

UK

Meurig Jones

+44 7854742079

meurigj@hotmail.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Haverhub Refurbisment - M & E Contracts

2.2

Disgrifiad o'r contract

Two separate contracts:

1) Electrical work re refurbishment works at Haverhub

2) Mechanical work re refurbishment works at Haverhub

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

Cynnig isaf: 63000 Cynnig uchaf: 85000GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ling Electrical Ltd

Unit 10, Waterston Industrial Estate,

Milford Haven

SA731dp

UK
www.lingelectrical.co.uk
Dj Evans Plumbing & Heating Limited

Swn Y Deryn, Gwbert Road,

Cardigan

SA431PH

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 02 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:104896)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: meurigj@hotmail.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN323289: Haverhub Refurbisment - M & E Contracts
Dyddiad Cyhoeddi: 24/01/20
Dyddiad Cau: 20/02/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)
OCT348162: Haverhub Refurbisment - M & E Contracts
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)

Copyright © GwerthwchiGymru