Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Haverhub Refurbishment - Building Contract (revised)
Cyhoeddwyd gan: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Refurbishment of former Post Office and convert to Community Centre

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)

Barris Hill Farm, Treffgarne,

Haverfordwest

SA62 5LW

UK

Meurig Jones

+44 7854742079


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Haverhub Refurbishment - Building Contract (revised)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Refurbishment of former Post Office and convert to Community Centre

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

Cynnig isaf: 425500 Cynnig uchaf: 469994GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

G&G Builders Pembrokeshire Ltd

Old Hakin Road, Merlins Bridge ,

Haverfordwest

SA611XF

UK
www.pembrokeshirebuilders.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  31 - 08 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:104900)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334389: Haverhub Refurbishment - Building Contract (revised)
Dyddiad Cyhoeddi: 21/05/20
Dyddiad Cau: 19/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)
OCT348163: Haverhub Refurbishment - Building Contract (revised)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)
OCT348164: Haverhub Refurbishment - Building Contract (revised)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Haverhub CIC (c/o Gitti Coats)

Copyright © GwerthwchiGymru