Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Design & Installation of Automatic Fire Suppression System
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Homes require the installation of category 3 sprinkler systems to 13 sheltered housing schemes in accordance with BS 9251 following type 4 risk assessments.
Further information is available within the Tender Pack accessible on the Delta e-Sourcing Portal (https://nch.delta-esourcing.com/).
Access Key - SZBSB5MW5K

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP20 2DW

UK

Gary Snoad-Jones

+44 7784360769

gary.snoad-jones@newportcityhomes.com

www.newportcityhomes.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Design & Installation of Automatic Fire Suppression System

2.2

Disgrifiad o'r contract

Newport City Homes require the installation of category 3 sprinkler systems to 13 sheltered housing schemes in accordance with BS 9251 following type 4 risk assessments.

Further information is available within the Tender Pack accessible on the Delta e-Sourcing Portal (https://nch.delta-esourcing.com/).

Access Key - SZBSB5MW5K

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

35111500 Fire suppression system
45343230 Sprinkler systems installation work
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Residential Sprinkler Protection

Unit D, Distribution Way,

Ystrad Mynach

CF827TS

UK
www.sprinklers.wales

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  15 - 10 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:104906)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 10 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gary.snoad-jones@newportcityhomes.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35111500Fire suppression systemFirefighting equipment
45343230Sprinkler systems installation workFire-prevention installation works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB326423: Design & Installation of Automatic Fire Suppression System
Dyddiad Cyhoeddi: 18/02/20
Dyddiad Cau: 10/09/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes
OCT348166: Design & Installation of Automatic Fire Suppression System
Dyddiad Cyhoeddi: 16/10/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes

Copyright © GwerthwchiGymru