Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ID 3058959 DAERA - Information System for Laboratories in AFBI, NIEA and DAERA (ISLAND)
Cyhoeddwyd gan: The Department Of Agriculture, Environment and Rural Affairs
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This procurement is for a public Cloud Hosted, Commercial off the Shelf (COTS) Laboratory Information Management System (LIMS) for DAERA. This project will replace aging and disparate laboratory IT systems with a single, modern, joined up LIMS in 10 key laboratory areas. The solution will replace existing LIMS in 8 laboratory areas and provide new LIMS in a further 2 laboratory areas. The implementation period is to last no longer than 4 years. Implementation will involve a phased rollout of approximately 2 lab areas every 6 months. Prioritisation of rollout will be agreed with the Authority based on impact several factors, including business as usual and availability of laboratory areas. Implementation will include assisting in business transformation and design, training and the migration of minimum required LIMS data in an organised and secure manner for successful ‘day 1’ business operation. This includes ensuring the safety, accuracy (e.g. avoiding rounding) and integrity of the migrated data, formulating a migration plan and carrying out the migration in collaboration with the Authority. The Supplier may be required to assist the Authority to cleanse the data as part of the migration exercise. A Laboratory Science Data Enterprise solution will be developed in-house and is not covered by the scope of this project.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Department Of Agriculture, Environment and Rural Affairs

Dundonald House

BELFAST

BT4 3SB

UK

Person cyswllt: Collaboration.CPDfinance-ni.gov.uk

E-bost: StrategicDelivery.CPD@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ID 3058959 DAERA - Information System for Laboratories in AFBI, NIEA and DAERA (ISLAND)

Cyfeirnod: ID 3058959

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This procurement is for a public Cloud Hosted, Commercial off the Shelf (COTS) Laboratory Information Management System (LIMS) for DAERA. This project will replace aging and disparate laboratory IT systems with a single, modern, joined up LIMS in 10 key laboratory areas. The solution will replace existing LIMS in 8 laboratory areas and provide new LIMS in a further 2 laboratory areas. The implementation period is to last no longer than 4 years. Implementation will involve a phased rollout of approximately 2 lab areas every 6 months. Prioritisation of rollout will be agreed with the Authority based on impact several factors, including business as usual and availability of laboratory areas. Implementation will include assisting in business transformation and design, training and the migration of minimum required LIMS data in an organised and secure manner for successful ‘day 1’ business operation. This includes ensuring the safety, accuracy (e.g. avoiding rounding) and integrity of the migrated data, formulating a migration plan and carrying out the migration in collaboration with the Authority. The Supplier may be required to assist the Authority to cleanse the data as part of the migration exercise. A Laboratory Science Data Enterprise solution will be developed in-house and is not covered by the scope of this project.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This procurement is for a public Cloud Hosted, Commercial off the Shelf (COTS) Laboratory Information Management System (LIMS) for DAERA. This project will replace aging and disparate laboratory IT systems with a single, modern, joined up LIMS in 10 key laboratory areas. The solution will replace existing LIMS in 8 laboratory areas and provide new LIMS in a further 2 laboratory areas. The implementation period is to last no longer than 4 years. Implementation will involve a phased rollout of approximately 2 lab areas every 6 months. Prioritisation of rollout will be agreed with the Authority based on impact several factors, including business as usual and availability of laboratory areas. Implementation will include assisting in business transformation and design, training and the migration of minimum required LIMS data in an organised and secure manner for successful ‘day 1’ business operation. This includes ensuring the safety, accuracy (e.g. avoiding rounding) and integrity of the migrated data, formulating a migration plan and carrying out the migration in collaboration with the Authority. The Supplier may be required to assist the Authority to cleanse the data as part of the migration exercise. A Laboratory Science Data Enterprise solution will be developed in-house and is not covered by the scope of this project.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Qualitative Criteria / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Quantitative Criteria / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contract will have an option to extend subject to the terms of the contract and the performance of the successful Economic Operator for 3 years followed by a further 2 optional extension periods of up to 2 years each i.e. 3+2+2

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-019042

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: ID 3058959 DAERA - Information System for Laboratories in AFBI, NIEA and DAERA (ISLAND)

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As there remains the needs for these services, it is the intention of the Contracting Authority to commence a new procurement for the provision of the Laboratory Information Management System (LIMS). The new competition is expected to be launched within the very near future and will be available via eTendersNI under CFT - ID 3812536 DAERA - INFORMATION SYSTEMS FOR AFBI NIEA AND DAERA (ISLAND).

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. This provides time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: StrategicDelivery.CPD@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru