Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NHS Tayside Radiotherapy HDR Brachytherapy Afterloader Unit
Cyhoeddwyd gan: NHS Tayside
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Tayside Health Board (more commonly known as NHS Tayside) operates the Tayside Cancer Centre (being located at Ninewells Hospital, Dundee) and had a requirement to replace its current PDR Brachytherapy Afterloader Unit under the Scottish Government’s Radiotherapy Capital Equipment Replacement Programme (CERP).

This NHS Requirement included the provision for the purchase of the following Products:

1 x HDR Brachytherapy Afterloader Unit and Turnkey Installation

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Tayside

Ninewells Hospital

Dundee

DD1 9SY

UK

Person cyswllt: Alan Summers

Ffôn: +44 1312756511

E-bost: alan.summers2@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhstayside.scot.nhs.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00154

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NHS Tayside Radiotherapy HDR Brachytherapy Afterloader Unit

Cyfeirnod: SLC818/2021

II.1.2) Prif god CPV

33150000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Procurement Exercise was for the purchase of the following Product to be installed at the Tayside Cancer Centre located at Ninewells Hospital, Dundee:

1 x HDR Brachytherapy Afterloader Unit and Turnkey Installation

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 532 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33151000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM71


Prif safle neu fan cyflawni:

Tayside Cancer Centre

Ninewells Hospital

Dundee

Scotland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tayside Health Board (more commonly known as NHS Tayside) operates the Tayside Cancer Centre (being located at Ninewells Hospital, Dundee) and had a requirement to replace its current PDR Brachytherapy Afterloader Unit under the Scottish Government’s Radiotherapy Capital Equipment Replacement Programme (CERP).

This NHS Requirement included the provision for the purchase of the following Products:

1 x HDR Brachytherapy Afterloader Unit and Turnkey Installation

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: NHS Requirement / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Implementation / Pwysoliad: 30

Maen prawf cost: Financial / Pwysoliad: 30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-007670

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: SLC818/2021

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

21/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Varian Medical Systems UK Ltd

Gatwick Road

Crawley

RH10 9RG

UK

Ffôn: +44 1293601324

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 532 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The values referred to in Sections II.1.7 and V.2.4 cover the Capital Equipment purchase, warranty period and Turnkey Installation of the Contract.

(SC Ref:670397)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sherriff Court House

6 West Bell Street

Dundee

DD1 9AD

UK

Ffôn: +44 1382229961

E-bost: dundee@scotcourts.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Economic operators should approach the contracting authority in the first instance. However, the only formal remedy is to apply to the courts:

An economic operator that suffers, or is at risk of suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 or the Procurement Reform (Scotland) Act 2014, may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: alan.summers2@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33151000Radiotherapy devices and suppliesRadiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
33150000Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devicesMedical equipments

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru