Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Internationally Recognised Coffee Brand
Cyhoeddwyd gan: University of Nottingham
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

As described above and further information is available in the tender documentation.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Nottingham

Kings Meadow Campus, Lenton Lane

Nottingham

NG7 2NR

UK

Person cyswllt: Charles Ellis

E-bost: BB-Procurement@exmail.nottingham.ac.uk

NUTS: UKF14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.nottingham.ac.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.in-tendhost.co.uk/universityofnottingham


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Internationally Recognised Coffee Brand

Cyfeirnod: 1620/ITT/CE

II.1.2) Prif god CPV

55000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University of Nottingham requests tenders from sufficiently experienced and qualified suppliers to establish a framework agreement for the provision of Internationally Recognised Coffee Brand. The framework tender process is being managed by the University of Nottingham with the framework, once awarded, being available for use by the University of Wolverhampton and University of Leicester (the Universities). Tenderer’s should note, the University of Leicester does not have an immediate requirement to use this framework. A summary of requirements are provided below with further details available in the tender documentation.Further information is below.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 7 900 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55300000

55900000

55400000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UKF


Prif safle neu fan cyflawni:

Campus operated by the University of Nottingham, University of Wolverhampton and University of Leicester.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As described above and further information is available in the tender documentation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Price / Pwysoliad: 40

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 160 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As stated in the tender documentation

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: N/A

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 00:00

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Universities want to establish the framework because: - Responds to student experience survey requiring more brand leading coffee outlets.- Allow the Universities of Leicester, University of Nottingham and University of Wolverhampton to each enter into separate franchise agreements with an internationally recognised coffee brand owner.- The Universities wish to have a direct corporate relationship with the brand owner, they are not looking for a franchisee to operate these outlets.- The Universities will use their own staff to operate their coffee outlets, and this will remain the case. The Universities will retain any revenue from sales and will agree levels of royalties/marketing/delivery fees with the successful coffer brand owner. During quiet periods such as out of term periods where sales are low, the Universities would expect to negotiate a minimal royalty percentage or minimum fees with the franchisor.- The framework period is 4 years. The call-off franchise agreement will run for a 5 year period with an option to extend for up to a further 5 years period.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

In accordance with Regulation 86 and 87 of the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority hasincorporated a minimum 10 calendar days standstill period starting from the day when contract award wasnotified to the bidders. Unsuccessful bidders will be provided with a debrief in the award decision at the start ofthe standstill period including details of their bid in relation to the winning bid comprising the reasons for thedecision, the characteristics and relative advantages of the successful tender, the score of the economic operatorand the name of the economic operator to be awarded the contract. Tenderers have a right to appeal provided forwithin the Public Contracts Regulations 2015. Any such proceedings must be brought in the High Court of Englandand Wales.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: BB-Procurement@exmail.nottingham.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55400000Beverage-serving servicesHotel, restaurant and retail trade services
55000000Hotel, restaurant and retail trade servicesOther Services
55300000Restaurant and food-serving servicesHotel, restaurant and retail trade services
55900000Retail trade servicesHotel, restaurant and retail trade services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru