Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: KMCHS-351 Framework Agreement for the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)
Cyhoeddwyd gan: The Council of the Borough of Kirklees
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

The City of Bradford Metropolitan District Council - Lot 1,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Council of the Borough of Kirklees

The Town Hall, Ramsden Street

Huddersfield

HD1 2AT

UK

Person cyswllt: Corporate Procurement

Ffôn: +44 1484221000

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.kirklees.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

City of Bradford Metropolitan District Council

City Hall, Channing Way

Bradford

BD1 1HY

UK

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.bradford.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

The Borough of Calderdale Council

Town Hall, Crossley Street

Halifax

HX1 1UJ

UK

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.calderdale.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

Leeds City Council

Civic Hall, Calverley Street

Leeds

LS1 1UR

UK

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.leeds.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

City of Wakefield District Council

Town Hall, Woods Street

Wakefield

WF1 2HQ

UK

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.wakefield.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.1) Enw a chyfeiriad

City of York Council

Hazel Court, James Street

York

YO10 3DS

UK

E-bost: procurement@kirklees.gov.uk

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.york.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.yortender.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.yortender.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.yortender.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

KMCHS-351 Framework Agreement for the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

Cyfeirnod: DN573881

II.1.2) Prif god CPV

60182000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s) and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas of the Council and other Contracting Authorities of:

The City of Bradford Metropolitan District Council - Lot 1,

The Borough of Calderdale Council - Lot 2,

The Council of the Borough of Kirklees - Lot 3,

Leeds City Council - Lot 4,

City of Wakefield Metropolitan District Council - Lot 5,

York City Council - Lot 6

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 11 850 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

City of Bradford Metropolitan Council - Lot 1, The Borough of Calderdale Council - Lot 2, Kirklees Council - Lot3, Leeds City Council - Lot 4, City of Wakefield Metropolitan District Council - Lot 5, City of York Council - Lot 6.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

City of Bradford Metropolitan District Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE41


Prif safle neu fan cyflawni:

Bradford

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

The City of Bradford Metropolitan District Council - Lot 1,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

The Borough of Calderdale Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE44


Prif safle neu fan cyflawni:

Calderdale

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

The Borough of Calderdale Council - Lot 2,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Kirklees Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE44


Prif safle neu fan cyflawni:

Kirklees

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

The Council of the Borough of Kirklees - Lot 3,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 100 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Leeds City Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE42


Prif safle neu fan cyflawni:

Leeds

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

Leeds City Council - Lot 4,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

City of Wakefield Metropolitan District Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE45


Prif safle neu fan cyflawni:

Wakefield

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

City of Wakefield Metropolitan District Council - Lot 5,

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

City of York Council - Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with and without Operator(s)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

43300000

45500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE21


Prif safle neu fan cyflawni:

York

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The “Services” under a proposed Framework Agreement will consist of the Hire of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment with Operator(s)and the Hire Of Civil Engineering Plant, Vehicles and Equipment without Operator(s), within the geographical boundary and administrative areas as described at II.1.4 of this notice.

This Lot relates to the administrative area of:

York City Council - Lot 6

and any other Local Authority (as defined in the Local Government Act 1972 (SI 1972/070) within the Yorkshire and Humber Region. Details of the relevant Local Authorities who may participate are illustrated in the Geographical Map in Appendix 3b of File 03 of the Tender Documents.

Economic Operators may price for one, or more, or all of the lots as detailed at Section II.1.4 of this notice. All of the other contracting authorities shall be hereafter defined as the "contracting authorities" for whom the principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) will act as the contract administrator in relation to the Framework Agreement (available to download at: https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework is intended to run for an initial twelve (12) month period from 1st December 2021 to 30th November 2022 with an option to extend the Framework for a further twelve (12) months up to 30th November 2023.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenderers may price an item(s) in any category or categories within one, more or all of the Lots detailed. There will be no limitation to the number of Lots or categories awarded to any one Supplier.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

In accordance with (i) Article 57 and 59 to 61 of Directive 2014/24/EU and (ii) Regulations 57 to 61 of the Public Contract Regulations 2015 (SI 2015/102), and as set out in the selection questionnaire (“SQ”) available from the address as set out in Section (I.1) of this notice above, the Council of the Borough of Kirklees acting as the principal contracting authority reserves the right to refuse any economic operator's application and to exclude its tender from the evaluation in any of the circumstances as follows:-

(i) in the event the completed SQ, supporting information and/or any other tender submissions are incomplete, inaccurate or misleading or otherwise not submitted in accordance with the requirements set out in the SQ or any of the other Tender Documents; and/or; (ii) for any reason specified in Regulation 57 (Exclusion Grounds) of the Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015/102), which requires or permits the principal contracting authority not to select or to treat any economic operator as an ineligible economic operator; and/or (iii) economic operators scoring "Fail" in the SQ will not be selected for consideration of their tender submission.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

The performance of the Orders by the economic operator during the Framework Period will be subject to review by the principal contracting authority and the other contracting authorities, carried out in accordance with the tender documents which are available to download at https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 13:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 13:05

Place:

Kirklees

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Representatives of the Corporate Procurement Team.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Following the conclusion of this Framework, these Services will be re-procured

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The principal contracting authority (i.e. the Council of the Borough of Kirklees) is the only contracting authority that will enter into any framework agreement with the successful economic operators. The other contracting authorities listed in Section I.2 of this Notice above shall be permitted to use the Framework Agreement to call-off contracts in relation to the lot relevant to each individual contracting authority. In addition, the Framework Agreement may be used by any of the other “Local Authorities” (as defined under the Local Government Act 1972 (SI 1972/070)) within the Yorkshire and Humber Region. A map and list of the other Local Authorities permitted to use the Framework Agreement can be found in Appendix 3a of File 03 of the procurement documentation (available to download at https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf).The principal contracting authority considers that this Framework Agreement may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (“SMEs”). However, any selection of economic operators will be based solely on the criteria set out for the procurement, and the Framework Agreement will be awarded on the basis of the most economically advantageous tender based on lowest price only. The award criteria is set out in the procurement documentation (available to download at https://www.yortender.co.uk/procontract/supplier.nsf). With regards to the estimated total value of services for the entire duration of the Framework Agreement, please note the values stipulated in Section II.1.5 of this Notice above covers the potential spend of all the participating contracting authorities, throughout the duration of the Framework Agreement. Not withstanding the range of values stipulated in Section II.1.5, however, for the avoidance of doubt please note that:

i) The estimates given in Section II.1.5 of this Notice are strictly estimated values only.

ii) Any information supplied in the Tender Documents as to the likely volumes of services or the times when they are likely to be required are given purely as indication of past experiences of the contracting authorities.

iii) Furthermore, please note that estimates given in Section II.1.5 of this Notice are based on third party estimates of anticipated future workloads during the Framework Period as at the date of this Notice, and the principal contracting authority gives no warranty as to the accuracy to said data.

iv) The anticipated usage of this Framework Agreement is unknown at present. Tenderers should note that it is not possible to establish an exact future workload and it is therefore not possible to guarantee that all or any of the successful economic operators with whom the principal contracting authority enters into the Framework Agreement will in fact be called upon to execute Services on behalf of the principal contracting authority or any of the other contracting authorities. Unless otherwise specifically stated elsewhere in the Tender Documents, there is no minimum or maximum value/quantity of Services that may be ordered on any one occasion and the rates tendered must therefore reflect the likelihood of varying magnitude of Orders and types of Services

v) No contracting authority is bound to enter into any Order or other contract following discussions or other representations and no contracting authority shall incur any liability in respect of any failure to enter into any Service Contract or in connection with the total volume, type of Services or value of Services anticipated by any of the economic operators or which any economic operator is asked to carry out.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand, Westminster

London

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

In accordance with Regulation 86 (Notices of decisions to award a contract or conclude a framework agreement), Regulation 87 (Standstill periods) and Chapter 6 (Applications to Court) of the Public Contract Regulations 2015 (SI 2015/102), the principal contracting authority will incorporate a minimum ten (10) calendar day standstill period at the point that information on the conclusion of the Framework Agreement is communicated to economic operators. This period allows any unsuccessful economic operator(s) to seek further debriefing from the contracting authority before the award (or non-award) of the Framework Agreement. Such additional information can be requested from the address at Sections I.1 and I.3 of this Notice above. If an appeal regarding the award (or non-award) of the Framework Agreement is not successfully resolved, then the Regulations provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be started within thirty (30) days beginning with the date when the aggrieved party first knew or sought to have grounds for starting the proceedings had arisen. The Court may extend the time limited for starting proceedings where the Court considers that there is a good reason for doing so, but not so as to permit proceedings to be started more than three (3) months after that date. Where the Framework agreement has not been awarded, the Court may order the setting aside of the award decision or order the contracting authority to amend any document and may award damages. If however the Framework Agreement has been awarded, the Court may only award damages or, where the contract award procedures have not been followed correctly, declare the Framework Agreement to be ineffective.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@kirklees.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
43300000Construction machinery and equipmentMachinery for mining, quarrying, construction equipment
45500000Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operatorConstruction work
60182000Hire of industrial vehicles with driverHire of goods-transport vehicles with driver

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru