Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Southwark's Food and Fun meals service
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Southwark
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The two core aims of the meals service are to:

- Ensure holiday providers have the option to access nutritious, tasty and culturally appropriate pre-prepared meals that meet School Food Standards, and that their access to the service is simple and streamlined

- Ensure that the children and young people attending participating holiday providers are provided with nutritious, tasty and culturally appropriate pre-prepared meals that meet School Food Standards and cater to the tastes and preferences of children and young people.

The following objectives will contribute to the above core aims:

- To develop a varied menu for the programme which meets School Food Standards and is appropriate to meet service users’ needs and tastes

- To liaise directly with holiday providers to confirm number of meals required, meal selections, delivery days and times

- To manage the expectations of holiday providers in relation to the ordering and delivery process

- To manage the physical delivery of meals to holiday providers who opt in to the service, across a number of sites spread across the borough and at varying quantities each day

- To collect information on and cater to any dietary requirements, requirements based on religious practices and allergies

- To adhere to the quality criteria to minimise the environmental impact of the service and to embed sustainability

- To engage with holiday providers, children and families to gain feedback on the service, and where appropriate, act upon learning between Easter, summer and Christmas programmes.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Southwark

Southwark Council, 160 Tooley Street

London

SE1 2QH

UK

Person cyswllt: Ms Nikita Sinclair

Ffôn: +44 07842616673

E-bost: Nikita.Sinclair@southwark.gov.uk

NUTS: UKI44

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southwark.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.southwark.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Southwark's Food and Fun meals service

Cyfeirnod: DN573967

II.1.2) Prif god CPV

55520000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Delivery of the contracting authority's Food and Fun holiday programme, which is funded by the Department for Education to help local families who are in need of additional support to get free, healthy food and fun activities - aimed at children and young people aged between 5 and 16 years.

The contracting authority invites prospective bidders to attend a market engagement event in relation to its procurement proposal on Tuesday 19th October 2021 between 10.30am and 11.30am via Microsoft Teams. Further details are available within the attached questionnaire, which prospective bidders are asked to complete and return in order to inform the contracting authority's service requirements.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 375 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI44


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the geographical area of the London Borough of Southwark

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The two core aims of the meals service are to:

- Ensure holiday providers have the option to access nutritious, tasty and culturally appropriate pre-prepared meals that meet School Food Standards, and that their access to the service is simple and streamlined

- Ensure that the children and young people attending participating holiday providers are provided with nutritious, tasty and culturally appropriate pre-prepared meals that meet School Food Standards and cater to the tastes and preferences of children and young people.

The following objectives will contribute to the above core aims:

- To develop a varied menu for the programme which meets School Food Standards and is appropriate to meet service users’ needs and tastes

- To liaise directly with holiday providers to confirm number of meals required, meal selections, delivery days and times

- To manage the expectations of holiday providers in relation to the ordering and delivery process

- To manage the physical delivery of meals to holiday providers who opt in to the service, across a number of sites spread across the borough and at varying quantities each day

- To collect information on and cater to any dietary requirements, requirements based on religious practices and allergies

- To adhere to the quality criteria to minimise the environmental impact of the service and to embed sustainability

- To engage with holiday providers, children and families to gain feedback on the service, and where appropriate, act upon learning between Easter, summer and Christmas programmes.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

15/11/2021

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Nikita.Sinclair@southwark.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55520000Catering servicesCanteen and catering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru