Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LBN Healthwatch and NHS Complaints Advocacy Service
Cyhoeddwyd gan: London Borough of Newham
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The procurement is being conducted in accordance with the Public Contracts Regulations 2015. The procurement is subject to the light-touch regime under Section 7 Social and Other Specific Services. Under Regulation 76 the Council is free to establish a procedure, provided that procedure is sufficient to ensure compliance with the principles of transparency and equal treatment of economic operators (Suppliers).

The contract will be for a 3 year service.

The tender will be evaluated based on 30% Quality, 10% Social Value and 60% Price.

Bidders should be aware that, regardless of their price, to be considered for award of this contract they must achieve a qualitative evaluation score of no less than 60%, (equivalent to a weighted score of 18 out of 30)

Bids that exceed a total 3 year cost of £470,250 will be rejected by the Council.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

LONDON BOROUGH OF NEWHAM

Newham Dockside,1000 Dockside Road

LONDON

E162QU

UK

E-bost: eprocurement@onesource.co.uk

NUTS: UKI41

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.newham.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LBN Healthwatch and NHS Complaints Advocacy Service

Cyfeirnod: Fusion ref: ITTN67

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The London Borough of Newham is inviting tenders for its Healthwatch and NHS Complaints Advocacy service. The intended contract start date will be 1st April 2022 for a 3 year contract. This is an invitation to tender.

Newham Council has commissioned the Healthwatch and NHS Advocacy Service since 2013. The aim of Local Healthwatch is to give citizens and communities a stronger voice to influence and challenge how health and social care services are provided within their locality.

Healthwatch is a statutory service mandated as a result of the Health and Social Care Act 2012. Through its core functions the Healthwatch service supports the achievement of the strategic ambitions of the local health and care system, while operating as an organisation which is independent of these systems. This includes working with local residents to understand and represent their views and experiences of local health and care services. Healthwatch also has a key role in promoting and supporting residents to be actively involved in the commissioning and provision of local services and in in their scrutiny once services are in place. Healthwatch also performs a vital function in considering the standard of health and care provision and working with partners to achieve improvements, Finally, Healthwatch offers advice and information about access to health and care services to enable residents to make informed choices.

The key focus of the NHS Complaints Advocacy service is to ensure provision to empower and assist people to use the NHS complaints procedure through the use of appropriately qualified advocates.

It is intended that the service will work with partners in health and across the system to ensure a joined up approach to health and care across the borough, with a focus on improving the long term outcomes for service residents.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 470 250.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79720000

85100000

85300000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The procurement is being conducted in accordance with the Public Contracts Regulations 2015. The procurement is subject to the light-touch regime under Section 7 Social and Other Specific Services. Under Regulation 76 the Council is free to establish a procedure, provided that procedure is sufficient to ensure compliance with the principles of transparency and equal treatment of economic operators (Suppliers).

The contract will be for a 3 year service.

The tender will be evaluated based on 30% Quality, 10% Social Value and 60% Price.

Bidders should be aware that, regardless of their price, to be considered for award of this contract they must achieve a qualitative evaluation score of no less than 60%, (equivalent to a weighted score of 18 out of 30)

Bids that exceed a total 3 year cost of £470,250 will be rejected by the Council.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 470 250.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This tendering exercise will be undertaken using the electronic tendering system 'Oracle Fusion' (https://elyq.fa.em3.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000002089195).

Suppliers will need to register for the system in order to express their interest in the tender and participate in the competitive exercise, please note registration is free.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-020682

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 13:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

Strand

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: eprocurement@onesource.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
85100000Health servicesHealth and social work services
79720000Investigation servicesInvestigation and security services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru