Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BSH/ENR/Provision of Retrofit Assessment, Coordination and EPC Surveys of properties in Bristol, North Somerset and Bath and North East Somerset
Cyhoeddwyd gan: Bristol City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Under this contract, the roles of Retrofit Assessor and Retrofit Coordinator may be fulfilled by the same person or two different people per property. However, to ensure the best outcomes for the customer, no installations will take place under this EPC, Retrofit Assessment and Retrofit Coordination Contract.

Services to be Provided, but not Limited to

• Pre-install Warm Homes Fund and ECO EPCs

• Pre-install LAD EPCs, and post-install EPCs across all projects

• Retrofit assessments for the Warm Homes Fund and ECO

• Create improvement option evaluation

• Develop medium term plan

• Sign off on retrofit design

• On-site quality checks

• TrustMark lodgements

• Post install monitoring and evaluation outcome

• Use Core Logic software (PAS Hub) to upload documents and request Installer amendments as applicable throughout the process

• Any other key responsibilities within the PAS2035 process to ensure compliance

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Bristol City Council

Bristol City Council, P O Box 3176

BRISTOL

BS3 9FS

UK

Person cyswllt: Ms Lucy Ford

E-bost: lucy.ford2@bristol.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.bristol.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.bristol.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=03a18bb4-4016-ec11-810e-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=03a18bb4-4016-ec11-810e-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

BSH/ENR/Provision of Retrofit Assessment, Coordination and EPC Surveys of properties in Bristol, North Somerset and Bath and North East Somerset

Cyfeirnod: DN569826

II.1.2) Prif god CPV

71000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Bristol City Council requires the services of a contractor for the provision of Energy Performance Certificates (EPCs), Retrofit Assessments and Retrofit Coordination. These services will support a range of energy efficiency projects in domestic properties across Bristol, with some work within the administrative areas of North Somerset Council and Bath and North East Somerset Council.

Through the application of Energy Company Obligation (ECO) funding, new heating systems are being installed alongside loft and cavity wall insulation using a fabric first approach. This project requires both pre-installation and post-installation EPCs to be completed, along with the services of a Retrofit Assessor and Retrofit Coordinator to continue delivering the Warm Homes Fund in accordance with PAS2035 requirements.

The Council has reviewed and upgraded its payment processes with a view to achieving greater efficiency in paying its suppliers and as such improving its relationship with them. As a result, the Council is now able to offer a Supplier Incentive Scheme. Further details are set out in the tender documents.

Under this contract the contractor and their supply chain will be required to actively

participate in the achievement of the Contracting Authority’s social, economic and

environmental objectives. Accordingly, contract documents may relate to social, economic

and environmental considerations.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Under this contract, the roles of Retrofit Assessor and Retrofit Coordinator may be fulfilled by the same person or two different people per property. However, to ensure the best outcomes for the customer, no installations will take place under this EPC, Retrofit Assessment and Retrofit Coordination Contract.

Services to be Provided, but not Limited to

• Pre-install Warm Homes Fund and ECO EPCs

• Pre-install LAD EPCs, and post-install EPCs across all projects

• Retrofit assessments for the Warm Homes Fund and ECO

• Create improvement option evaluation

• Develop medium term plan

• Sign off on retrofit design

• On-site quality checks

• TrustMark lodgements

• Post install monitoring and evaluation outcome

• Use Core Logic software (PAS Hub) to upload documents and request Installer amendments as applicable throughout the process

• Any other key responsibilities within the PAS2035 process to ensure compliance

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract period is for one year with the option to extend for a further year.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/11/2021

Amser lleol: 12:00

Place:

Tender submissions will be unsealed electronically via the ProContract portal.

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Submissions will be unsealed by an officer of the Strategic Procurement and Supplier

Relations Service.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Bristol District Registry of the High Court

Grey Friars, Lewins Mead

Bristol

BS1 2NR

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lucy.ford2@bristol.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru