Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Lifts: Lot 2a – Care (lifts equipment in care home) and Lot 2b – Domestic (lifts equipment domestic homes)
Cyhoeddwyd gan: Peabody Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Peabody was seeking to appoint a single provider for Lot 2a Care (lifts equipment in care home) and a single provider for Lot 2b Domestic (lifts equipment domestic homes). Providers could bid for and be awarded both lots.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Peabody Trust

Minster Court, 45-47 Westminster Bridge Road

London

SE1 7JB

UK

Person cyswllt: Chengetai Garaiza

Ffôn: +44 7747205424

E-bost: chengetai.garaiza@peabody.org.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.peabody.org.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Lifts: Lot 2a – Care (lifts equipment in care home) and Lot 2b – Domestic (lifts equipment domestic homes)

II.1.2) Prif god CPV

50750000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Peabody was seeking to appoint a single provider for Lot 2a Care (lifts equipment in care home) and a single provider for Lot 2b Domestic (lifts equipment domestic homes). Providers had the option to bid for and be awarded both lots.

The Lots are as follows

-Lifts Lot 2a - Care (Lifts equipment in care homes)

-Lofts Lot 2b - Domestic (Lifts equipment domestic homes)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 400 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 2a

II.2.1) Teitl

Lot 2a – Care (lifts equipment in care home)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33192600

42400000

42410000

42416000

42416100

42418220

44115600

50750000

51511000

51511100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

LONDON

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Peabody was seeking to appoint a single provider for Lot 2a Care (lifts equipment in care home) and a single provider for Lot 2b Domestic (lifts equipment domestic homes). Providers could bid for and be awarded both lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: 8.1.1 / Pwysoliad: 12

Maes prawf ansawdd: 8.1.2 / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: 8.1.3 / Pwysoliad: 7

Maes prawf ansawdd: 8.1.4 / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: 8.1.5 / Pwysoliad: 15

Maes prawf ansawdd: 8.1.6 / Pwysoliad: 11

Maes prawf ansawdd: 8.1.7 / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: 8.1.8 / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This opportunity was advertised on Delta at the link here: https://www.delta-esourcing.com/respond/P4G5H23T6U

Value in this notice is for 4 years with an option to extend by a further 2 years

Rhif y Lot 2b

II.2.1) Teitl

Lot 2b – Domestic (lifts equipment domestic homes)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33192600

42400000

42410000

42416000

42416100

42416110

42418000

42418220

44115600

45313100

50750000

51511000

51511100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

LONDON

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Peabody was seeking to appoint a single provider for Lot 2a Care (lifts equipment in care home) and a single provide for Lot 2b Domestic (lifts equipment domestic homes). Providers can bid for both lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This opportunity was advertised on Delta at the link here: https://www.delta-esourcing.com/respond/P4G5H23T6U

Value in this notice is for 4 years with an option to extend by a further 2 years

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-004674

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Care (Lifts equipment in care home)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Milverdene Limited

01305803

Unit B, Jubilee Close

London

NW9 8TR

UK

Ffôn: +44 2082013377

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.milverdene.com/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 2 400 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lot 2b Domestic (Lifts equipment domestic homes)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Milverdene Limited

01305803

Unit B, Jubilee Close

London

NW9 8TR

UK

Ffôn: +44 2082013377

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.milverdene.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 2 400 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=625612333

GO Reference: GO-20211012-PRO-19063050

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

London

UK

Ffôn: +44 2038284233

E-bost: chengetai.garaiza@peabody.org.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.peabody.org.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

London

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court of England and Wales

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.peabody.org.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chengetai.garaiza@peabody.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42416110Bath liftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
42418220ChairliftsLifting, handling, loading or unloading machinery
51511000Installation services of lifting and handling equipment, except lifts and escalatorsInstallation services of general-purpose machinery and equipment
51511100Installation services of lifting equipmentInstallation services of lifting and handling equipment, except lifts and escalators
45313100Lift installation workLift and escalator installation work
42410000Lifting and handling equipmentLifting and handling equipment and parts
42400000Lifting and handling equipment and partsIndustrial machinery
33192600Lifting equipment for health care sectorMedical furniture
42418000Lifting, handling, loading or unloading machineryLifting and handling equipment
50750000Lift-maintenance servicesRepair and maintenance services of building installations
42416100LiftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
42416000Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkwaysLifting and handling equipment
44115600StairliftsBuilding fittings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru