Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DIO SECURITY SERVICES GROUP (SSG) SUPPORT TO THE TFST INFRASTRUCTURE PROGRAMME
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


MOD

Abbey Wood

Bristol

BS34 8JH

UK

J Bowland


+44 3001531445

jon.bowland531@mod.gov.uk


https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence


I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

DIO SECURITY SERVICES GROUP (SSG) SUPPORT TO THE TFST INFRASTRUCTURE PROGRAMME

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

4

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Lincolnshire


UKF3

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

Civil engineering consultancy services. DIO SECURITY SERVICES GROUP (SSG) SUPPORT TO THE TFST INFRASTRUCTURE PROGRAMME

II.1.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

71311000

II.2)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

II.2.1)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

  372140     GBP      

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o weithdrefn

IV.1.1)

Math o weithdrefn

IV.2)

Meini prawf dyfarnu

IV.2.1)

Meini prawf dyfarnu

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

IV.2.2)

Defnyddiwyd arwerthiant electronig

Na

IV0.3)

Gwybodaeth weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod ffeil a roddwyd gan yr awdurdod contractio

FAST/00256

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

Adran V: Dyfarnu contract

FAST/00256

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  29 - 5 - 2020

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

1

Nifer y cynigion a dderbyniwyd yn electronig:

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Security Services Group

Unit 12, Taurus Park, Europa Boulevard, Westbrook

Warrington

WA5 7ZT

UK

michael.smalley323@mod.gov.uk

+44 1925626321


V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  375000   GBP  
  372140   GBP  

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

NaBlwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

A yw'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd cymunedol?

NaVI.2)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU:- This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU),the MoD Defence Contracts Bulletin and www.dcocontracts.mod.uk GO Reference: GO-20211012-DCB-19063829

VI.3)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.3.1)

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau apelio


Fast Air Support Team (FAST), DE&S

Mr J Bowland, Room 06, Building 160, Royal Air Force Coningsby

Lincoln

LN4 4SY

UK

jon.bowland531@mod.gov.uk

+44 3001531445


Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu


Emma Garley


Lincoln


UK

emma.garley100@mod.gov.uk

+44 1526835259


VI.3.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.3.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


Emma Garley


Lincoln


UK

emma.garley100@mod.gov.uk

+44 1526835259


VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  12 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru