Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Service Delivery under AHDBs Future Farming Resilience Fund (FFRF) Project
Cyhoeddwyd gan: AHDB
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

AHDB have successfully secured funding as part of the Defra Future Farming Resilience Funding project, second phase (known as the ‘Interim Phase’). The funding is to provide resilience support to farmers and land managers in England to help them prepare for the Agricultural Transition period (2021 to 2027). The Interim Phase will take place from 18th August 2021 to 1st March 2022.

Information about Defra’s Future Farming Resilience Fund can be found here https://defrafarming.blog.gov.uk/2021/03/25/the-future-farming-resilience-fund-supporting-farmers-through-transition/

Defra’s key objective for the grant funding is:

To provide resilience support to farmers and land managers to help them prepare for, and adjust to, the Agricultural Transition by addressing the opportunities it presents and the impacts it could have. The project will also monitor the impact and value for money of this resilience support.

Defra aims for the project to deliver direct benefits to the farmers and land managers who are the beneficiaries of this project by enabling them to:

i. Fully understand the changes that are about to happen

ii. Identify how, where and when they may need to adapt their business model and resilience as a result

iii. Access tailored support to address these changes in a timely fashion

Brief description of AHDB’s planned intervention:

Under the FFRF, AHDBs project will provide a half day consultation to up to 4,000 farmers to help adjustment to direct payment reductions. Targeted at combinable crop, beef, sheep and dairy farms across England it will be available from Aug 2021 through to Feb 2022.

The service will provide a Farm Business Review using our online tool, with 1:1 support from an agricultural consultant. This will use our new AHDB Farm Business Review (FBR) tool https://farmbusinessreview.ahdb.org.uk

The Supplier shall be responsible for delivering the following activity as part of the AHDB’s service under Defra’s Future Farming Resilience Fund:

Farm Business Review tool (BPS/Resilience assessment/KPI) data collections and associated group meeting.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

AHDB

Stoneleigh Park

Kenilworth

CV8 2TL

UK

Ffôn: +44 2072385921

E-bost: PROCUREMENT@ahdb.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.ahdb.org.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Agriculture

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Service Delivery under AHDBs Future Farming Resilience Fund (FFRF) Project

II.1.2) Prif god CPV

72221000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

AHDB have successfully secured funding as part of the Defra Future Farming Resilience Funding project, second phase (known as the ‘Interim Phase’). The funding is to provide resilience support to farmers and land managers in England to help them prepare for the Agricultural Transition period (2021 to 2027). The Interim Phase will take place from 18th August 2021 to 1st March 2022.

Information about Defra’s Future Farming Resilience Fund can be found here https://defrafarming.blog.gov.uk/2021/03/25/the-future-farming-resilience-fund-supporting-farmers-through-transition/

Defra’s key objective for the grant funding is:

To provide resilience support to farmers and land managers to help them prepare for, and adjust to, the Agricultural Transition by addressing the opportunities it presents and the impacts it could have. The project will also monitor the impact and value for money of this resilience support.

Defra aims for the project to deliver direct benefits to the farmers and land managers who are the beneficiaries of this project by enabling them to:

i. Fully understand the changes that are about to happen

ii. Identify how, where and when they may need to adapt their business model and resilience as a result

iii. Access tailored support to address these changes in a timely fashion

Brief description of AHDB’s planned intervention:

Under the FFRF, AHDBs project will provide a half day consultation to up to 4,000 farmers to help adjustment to direct payment reductions. Targeted at combinable crop, beef, sheep and dairy farms across England it will be available from Aug 2021 through to Feb 2022.

The service will provide a Farm Business Review using our online tool, with 1:1 support from an agricultural consultant. This will use our new AHDB Farm Business Review (FBR) tool https://farmbusinessreview.ahdb.org.uk

The Supplier shall be responsible for delivering the following activity as part of the AHDB’s service under Defra’s Future Farming Resilience Fund:

Farm Business Review tool (BPS/Resilience assessment/KPI) data collections and associated group meeting.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 461 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

AHDB have successfully secured funding as part of the Defra Future Farming Resilience Funding project, second phase (known as the ‘Interim Phase’). The funding is to provide resilience support to farmers and land managers in England to help them prepare for the Agricultural Transition period (2021 to 2027). The Interim Phase will take place from 18th August 2021 to 1st March 2022.

Information about Defra’s Future Farming Resilience Fund can be found here https://defrafarming.blog.gov.uk/2021/03/25/the-future-farming-resilience-fund-supporting-farmers-through-transition/

Defra’s key objective for the grant funding is:

To provide resilience support to farmers and land managers to help them prepare for, and adjust to, the Agricultural Transition by addressing the opportunities it presents and the impacts it could have. The project will also monitor the impact and value for money of this resilience support.

Defra aims for the project to deliver direct benefits to the farmers and land managers who are the beneficiaries of this project by enabling them to:

i. Fully understand the changes that are about to happen

ii. Identify how, where and when they may need to adapt their business model and resilience as a result

iii. Access tailored support to address these changes in a timely fashion

Brief description of AHDB’s planned intervention:

Under the FFRF, AHDBs project will provide a half day consultation to up to 4,000 farmers to help adjustment to direct payment reductions. Targeted at combinable crop, beef, sheep and dairy farms across England it will be available from Aug 2021 through to Feb 2022.

The service will provide a Farm Business Review using our online tool, with 1:1 support from an agricultural consultant. This will use our new AHDB Farm Business Review (FBR) tool https://farmbusinessreview.ahdb.org.uk

The Supplier shall be responsible for delivering the following activity as part of the AHDB’s service under Defra’s Future Farming Resilience Fund:

Farm Business Review tool (BPS/Resilience assessment/KPI) data collections and associated group meeting.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored - Gweithdrefn garlam

Cyfiawnhad:

Insufficient supplier capacity using AHDB technical framework. AHDB require urgent support from suppliers to fulfil contractual obligations.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-002768

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 7

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Creedy Associates Ltd

Great Gutton Farm, Shobrooke, Crediton, Devon, United Kingdom, EX17 1DJ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Farming and Wildlife Advisory Group South West Limited

Hawkridge House Summerfield Way, Chelston Business Park, Wellington, England, TA21 9JE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Linking Environment And Farming (LEAF)

Leaf National Agricultural Centre, Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2LG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Liz Genever Consulting

4 Casewick Lane, Stamford, Lincolnshire, PE9 4SX

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midwest Consulting Ltd

No 4 Trent Court, Trent, Sherborne, Dorset, DT9 4SL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SAVILLS (UK) LIMITED

33 Margaret Street, London, W1G 0JD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SRH Agribusiness Limited

17 Moor Park Avenue, Preston, England, PR1 6AS

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 461 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

AHDB

Kenilworth

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: PROCUREMENT@ahdb.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru