Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: the supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Babcock Land Defence Ltd, acting as agent for the UK Ministry of Defence, intends to negotiate a 2 year contract with 2 x 1 year options with Cook Defence Systems Ltd for the supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Bldg B15, Donnington

Telford

TF2 8JT

UK

E-bost: carol.jones@babcockinternational.com

NUTS: UKG21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.babcockinternational.com

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

the supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries

Cyfeirnod: IRM21/7565

II.1.2) Prif god CPV

35400000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 34 880 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Babcock Land Defence Ltd, acting as agent for the UK Ministry of Defence, intends to negotiate a 2 year contract with 2 x 1 year options with Cook Defence Systems Ltd for the supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

2 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae'r cynhyrchion dan sylw yn cael eu cynhyrchu at ddibenion ymchwil, arbrawf, astudio neu ddatblygu yn unig o dan yr amod a nodir yn y Gyfarwyddeb (ar gyfer cyflenwadau yn unig)

Esboniad:

Babcock Land Defence Ltd, acting as agent for the UK Ministry of Defence, intends to negotiate a 2 year contract plus 2 x 1 year options with Cook Defence Systems Ltd for the supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries. It is considered that this contract can be awarded using the Negotiated Procedure Without Prior Publication pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii), Regulation 16(1)(b)(i)(aa) and Regulation 16(1)(b)(i)(bb) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011).

The UK Ministry of Defence requirement is for the supply of interoperable track and ancillaries for AS90, Bulldog, Challenger 2, CRARRV, CVRT, Terrier, Titan, Trojan, Warrior (WR2 Spec) and Stormer and associated items; this requirement is to facilitate the refurbishment and regeneration of the current fleets whilst the implications of the Integrated Review are reviewed and fully understood. The requirement will be met by placing a framework agreement and subject to the advertised contract value.

Cook Defence Systems Ltd are the original manufacturer and the owner of the design drawings/information and technical specifications required to supply these items. Cook Defence Systems Ltd has confirmed that it has not shared and will not share the technical data with any third party (including the UK Ministry of Defence). Without access to this technical data, the UK Ministry of Defence is not in a position to identify the exact technical requirements for the supply of these items; without this technical data and knowledge these items cannot be produced safely and be fully interoperable with existing track to the exact standards as defined in the original design and specification, thereby compromising the integrity of the product on safety and performance grounds. As a result, Cook Defence Systems Ltd is the only company with the technical knowhow to be able to fulfill this requirement.

This notice is not a request for expressions of interest, but a notice of Babcock Land Defence Ltd (acting as agent for the UK Ministry of Defence) intention to utilise the Negotiated Procedure Without Prior Publication (set out in Regulation 18(2) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011) to negotiate a single source contract with Cook Defence Systems Ltd.

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: IRM21/7565

Teitl: The supply of Armoured Vehicle Track & Ancillaries

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

12/10/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cook Defence Systems Ltd

Stanhope

UK

NUTS: UKC14

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 34 880 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Babcock Land Defence Ltd

Telford

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: carol.jones@babcockinternational.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35400000Military vehicles and associated partsSecurity, fire-fighting, police and defence equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru