Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: THE SUPPLY OF ASSOCIATED WEAPON CONSUMABLES FOR SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

THE SUPPLY OF ASSOCIATED WEAPON CONSUMABLES FOR SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Babcock Land Defence Ltd, Building B15, MOD Donnington

Telford

TF2 8JT

UK

Person cyswllt: Louise Davis

E-bost: louise.davis@babcockinternational.com

NUTS: UKG21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.contracts.mod.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

THE SUPPLY OF ASSOCIATED WEAPON CONSUMABLES FOR SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS

Cyfeirnod: IRM21/7562

II.1.2) Prif god CPV

35000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Babcock Land Defence Limited, which is acting as the agent for the for the UK Ministry of Defence known as the Authority, is considering a framework agreement to provide for the Supply of Associated Weapon Consumables for Small Arms and Light Weapons. The duration shall be 7 years with with no option years.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 700 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG21

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

THE SUPPLY OF ASSOCIATED WEAPON CONSUMABLES FOR SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn a negodwyd lle y cyhoeddwyd hysbysiad contract ymlaen llaw

Esboniad:

Babcock Land Defence Ltd, acting as agent for the UK Ministry of Defence, intends to negotiate a Single Source contract with Ian Edgar (Liverpool) Ltd for the supply of Associated Weapon Consumables for Small Arms and Light Weapons.

This contract shall be for 7 years and will not include extension option years.

The Authority intends to award this Contract using the Negotiated Procedure Without Prior Publication pursuant to Regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 (the “Regulations”) on the basis that, for technical reasons, the Contract can only be awarded to Ian Edgar (Liverpool) Ltd. This is because the Authority understands that Ian Edgar (Liverpool) Ltd are the sole UK authorised distributor for the items in scope of this procurement.

This notice is not for expressions of interest, therefore please do not apply to be invited to tender. The notice advises that the UK Ministry of Defence has decided to negotiate a contract directly with Ian Edgar (Liverpool) Ltd on a single source basis and is published for reasons of transparency only.

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: IRM17/7562

Teitl: THE SUPPLY OF ASSOCIATED WEAPON CONSUMABLES FOR SMALL ARMS & LIGHT WEAPONS

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

25/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ian Edgar (Liverpool) Ltd

Units 1-3, Heather Close, Lyme Green Business Park

Macclesfield

SK11 0LR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 4 700 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 4 700 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Babcock Land Defence Ltd

Building 15, MOD Donnington

Telford

TF2 8JT

UK

E-bost: louise.davis@babcockinternational.com

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.contracts.mod.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: louise.davis@babcockinternational.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35000000Security, fire-fighting, police and defence equipmentDefence and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru