Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Managed Print Service
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This procurement has been conducted by Further Competition under Lot 3 (Managed Print and Content Services), of the Crown Commercial Service framework RM3781 (Multifunctional Devices, Managed Print and Content Services and Records and Information Management).

The MOD has a requirement for a Managed Print Service (MPS) for an initial five-year term, with an option to extend for a further two years. MPS delivers the capability to print, scan and copy to all users in fixed base locations on the MODNET Official domain. The existing mixed fleet of MOD owned printers (circa 46,000 devices), do not have multi-function capability, i.e. they Print only. The print estate is large and geographically dispersed (circa. 1000 sites) in the UK and overseas fixed bases.

The supplier is required to undertake an audit of the current print estate, to facilitate rationalisation in accordance with the MPS print policy. The supplier shall support the existing print estate during implementation of the Managed Print Service, which will include the roll out of new Multi-Functional Devices to fixed locations, as well as removing and disposing of all legacy printers. The supplier shall provide ongoing support to the Multi-Functional Devices, along with the provision of consumables (excluding paper), as part of the Managed Print Service. 

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Spur B2, Building 405, MOD Corsham,

Corsham

SN13 9NR

UK

Person cyswllt: Tom Ford

E-bost: thomas.ford105@mod.gov.uk

NUTS: UKK15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Managed Print Service

II.1.2) Prif god CPV

79800000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of a Managed Print Service to fixed locations within the UK and overseas on the MODNET Official domain.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 35 532 676.62 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This procurement has been conducted by Further Competition under Lot 3 (Managed Print and Content Services), of the Crown Commercial Service framework RM3781 (Multifunctional Devices, Managed Print and Content Services and Records and Information Management).

The MOD has a requirement for a Managed Print Service (MPS) for an initial five-year term, with an option to extend for a further two years. MPS delivers the capability to print, scan and copy to all users in fixed base locations on the MODNET Official domain. The existing mixed fleet of MOD owned printers (circa 46,000 devices), do not have multi-function capability, i.e. they Print only. The print estate is large and geographically dispersed (circa. 1000 sites) in the UK and overseas fixed bases.

The supplier is required to undertake an audit of the current print estate, to facilitate rationalisation in accordance with the MPS print policy. The supplier shall support the existing print estate during implementation of the Managed Print Service, which will include the roll out of new Multi-Functional Devices to fixed locations, as well as removing and disposing of all legacy printers. The supplier shall provide ongoing support to the Multi-Functional Devices, along with the provision of consumables (excluding paper), as part of the Managed Print Service. 

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend for a two year period.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 151-274459

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 701705457

Teitl: Managed Print Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

15/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Xerox (UK) Limited

Building 4 Uxbridge Business Park, Sanderson Road,

Uxbridge

UB8 1DH

UK

NUTS: UKI7

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 35 532 676.62 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry of Defence

Spur B2, Building 405, MOD Corsham

Corsham

SN13 9NR

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: thomas.ford105@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79800000Printing and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru