Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Hydrographic Sonar System Support
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence, Naval Ships Support
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Provision of Hydrographic Sonar System Support

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence, Naval Ships Support

Bristol

UK

E-bost: Maria-gabriela.Muresan100@mod.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=52451

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence, Naval Ships Support

Bristol

UK

E-bost: maria-gabriela.muresan100@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=52451

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Yn achos caffael ar y cyd sy'n cynnwys gwahanol wledydd – cyfraith caffael genedlaethol berthnasol:

English law

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Hydrographic Sonar System Support

II.1.2) Prif god CPV

50100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of Hydrographic Sonar System Support

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 707 804.10 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKK11

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of Hydrographic Sonar System Support

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

1 Year option to extend

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad

Naval Ships Support, part of the United Kingdom Ministry of Defence, intends to award a contract to Kongsberg Maritime Ltd (“Kongsberg”) for the support of the Hydrographic Sonar System, which is installed on board a number of Royal Navy vessels. The contract will have a duration of three years, plus one option year.

It is considered that this contract can be placed using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Article 32(2)(b)(ii) of Directive 2014/24/EU (Regulation 32(2)(b)(ii) of the Public Contract Regulations 2015) for technical reasons. The Hydrographic Sonar System was originally procured from Kongsberg in 2003 and Kongsberg has supported it since that date. Only Kongsberg holds all the available technical information (drawings, interfaces, test and calibration specifications/procedures, jigs and tools etc.) necessary to undertake the full in-service support of the system and to ensure that it operates safely as part of a wider Integrated Survey System, which together collects and processes data to meet the standards dictated by the United Kingdom Hydrographic Office and International Hydrographic Organisation.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 701295373

Teitl: Provision of Hydrographic Sonar System Support

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/08/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Kongsberg Maritime AS

Strandpromenaden 50

Horten

3183

NO

NUTS: NO

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 707 804.10 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry of Defence, Naval Ships Support

Bristol

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Maria-gabriela.Muresan100@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50100000Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipmentRepair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru