Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 701755452-ADEWS/107: PDS & ISS for the Air Defence Training Simulator (ADSIM) at the Defence College of Air and Space Operations
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Post Design Services and Industrial Support for an Air Defence Training Simulator (ADSIM) at Defence College of Air and Space Operations.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Henlow

UK

E-bost: john.fildes101@mod.gov.uk

NUTS: UKH25

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://des.mod.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

701755452-ADEWS/107: PDS & ISS for the Air Defence Training Simulator (ADSIM) at the Defence College of Air and Space Operations

Cyfeirnod: 701755452

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Post Design Services and Industrial Support for the Air Defence Training Simulator (ADSIM) at the Defence College of Air and Space Operations

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 167 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG22


Prif safle neu fan cyflawni:

Shrewsbury

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Post Design Services and Industrial Support for an Air Defence Training Simulator (ADSIM) at Defence College of Air and Space Operations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae'r cynhyrchion dan sylw yn cael eu cynhyrchu at ddibenion ymchwil, arbrawf, astudio neu ddatblygu yn unig o dan yr amod a nodir yn y Gyfarwyddeb (ar gyfer cyflenwadau yn unig)

Esboniad:

The Air Defence & Electronics Warfare Delivery Team, part of the Ministry of Defence, intends to award a contract to BAE Systems (Operations) Limited for one year plus two option years, with a value of £1.167 million to provide Post Design Services and Industrial Support for the Air Defence Training Simulator (ADSIM) at the Defence College of Air and Space Operations. The Cyber Risk Profile for this requirement identified by the Cyber Risk Assessment is Low (Reference 737483348).

In accordance with regulation 4 of The Defence and Security Public Contracts (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/697) this contract falls to be regulated under the provisions of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 as amended (in particular by SI 2019/697 and SI 2020/1450). Prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union is no longer appropriate. It is considered that this contract can be awarded without prior publication of a contract notice in the UK e-notification service in accordance with regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 for technical reasons.

This is because BAE Systems (Operations) Limited is the Design Authority for ADSIM and has the expertise, know-how and technical documentation (including in particular the source code for the software) necessary to both safely maintain ADISM and enhance it to meet future requirements. A new supplier would need to reverse engineer the software. This would introduce unacceptable risk to the integrity of ADSIM, its functionality and its operational effectiveness, and as a consequence risk to personnel and equipment.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 701755452

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

11/10/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

BAE Systems (Operations) Limited

1996687

Farnborough

GU14 6YU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 1 167 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 1 167 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

ADEWS Commercial

DEWS DT | Defence Equipment & Support, Building 85 | RAF Henlow

Henlow | Bedfordshire | SG16 6DN

SG16 6DN

UK

Ffôn: +44 3001514477

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://des.mod.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: john.fildes101@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru